Commissie Evangelisatie


Communicatie van het evangelie tussen kerk en wereld'
I. Visiepunten:
-Gods liefde en de kracht van de Heilige Geest zijn werkzaam als men erom vraagt, zich er voor open stelt.
-Het gaat om tekenen op te richten van Gods rijk in kerk en wereld.

II. Situatie: -Er is behoefte aan religie: het verband tussen de "gewone" en de geestelijke wereld. De christelijke invulling daarvan is soms in dezelfde richting, soms duidelijk te onderscheiden van andere levensbeschouwingen. De officiële wetenschap en de opinie van zeer velen beperken zich teveel tot de zichtbare materiële wereld.

III. Mogelijke Beleidspunten:
-bevorderen van persoonlijke (bijbel)studie en zoeken van contact met God dmv:
-christelijke meditatie: bereid zijn om terug te schakelen, rust en stilte in te bouwen, luisteren naar God.
-contemplatie: als de stilte, die groeit uit vertrouwen dat de liefde van god in je leeft, toelaten.
-bevorderen van bidden met en voor elkaar
-met elkaar leren over de betekenis van het evangelie voor onze (kleine) wereld
-bevorderen van concentratie op Christus èn van present zijn in de wereld
-ruimte voor het delen van bijzondere religieuze ervaringen
-verzamelen van vragen en behoeften van centrum-, rand- en niet- kerkelijken.
-integratie van "hoofd (denken), hart (intuïtie) en handen (doen)" rond de communicatie van het evangelie tussen kerk en wereld.

IV. Middelen:
Literatuur, ervaringen van gemeenteleden, inzet van ieder die mee wil doen.
Werkgroepen:
-Middagpauzevieringen op elke blauwebogen dag.
-Sing-in
-Alpha team

V. Werkplannen / Activiteiten:
Het vertalen van kerkelijke taal in gewone woorden.
Alpha-cursussen
Kerkdiensten: Open Deur, Sing-ins.
Meewerken in levensbeschouwelijke organisaties.
Zomermarkt (Blauwe bogendagen) / Moonlightshopping (Kertfestijn)
(activiteiten Evangelisatiecommissie in interkerkelijk verband)

Contacten met: Diaconie, Toerusting, Erediensten, wijkteams, Evangelisatieplatform Dalfsen.

Sing-in
Ongeveer 5 x per jaar wordt een Sing-in gehouden op zaterdag- of zondagavond. In deze Sing-in worden meest liederen gezongen uit de evangelische liedbundel. Hierin staat een verzameling liederen uit diverse tradities: o.a. Opwekking, Youth for Christ, Taizé, Hanna Lam, Elly & Rikkert, Joh. de Heer.
Een combo dat voor de gelegenheid is samengesteld begeleidt de samenzang met piano, drums, gitaar, dwarsfluit. Een koortje ondersteunt het zingen; een koortje van kinderen zingt mee met de kinderliederen. Hiervoor wordt een oproep gedaan in Kerk Op Weg. De leiding is in handen van een gemeentelid.
De Sing-in werkgroep staat onder de evangelisatiecommissie, maar mensen van verschillende kerken verlenen hun medewerking. Vandaar dat de Sing-in als interkerkelijk wordt aangekondigd.

Info en opgave voor medewerking: Sietske Kramer, tel. 434203 Email
 

terug