Kerkelijk Bureau


In verband met vakantie is het kerkelijk bureau van 16 juni tot en met 2 juli 2023 gesloten.
 


Beheerder: 

Hennie Zwep-Kroneman  
Gebouw: Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen
(Ingang via Smidswegje)
Geopend op donderdag van 10:00 - 12:00 uur 
T: (0529) 436020

E: kerk.bureau@pgdalfsen.n
     
     
De financiële administratie en de ledenadministratie worden verzorgd op het kerkelijk bureau dat is gevestigd in het kerkelijk centrum De Overkant.
Het kerkelijk bureau is te bereiken via de ingang Smidswegje 2.

Gegevens bankrekeningen CVK:
Alle ten name van (begunstigde): Protestantse Gemeente te Dalfsen
   
- Voor kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans) en giften:    NL26 RABO 0373 7175 98
- Voor bijdragen Solidariteitskas:  NL42 RABO 0373 7176 01
- Kerk op Weg en kerktelefoon: NL76 RABO 0373 7175 71
- Voor overige betalingen zoals  bestellingen collectebonnen:   NL93 RABO 0312 8015 56
terug