Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

Diensten zondag 19 september 2021
 
  Grote Kerk  10.00 uur
Pastor Marga Klein Overmeen, ds. Gerard Nederveen en ds. Anco Tol
Vredeszondag
Liturgie
 
 
  Oudleusen  10:00 uur
Voorganger: ds. D. Geertsma (IJhorst)
Vredeszondag
Liturgie
 
“GEEF ELKAAR DE RUIMTE” (advies CIO) “GEEF ELKAAR DE RUIMTE” (advies CIO)Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 14 september j.l. en de komende versoepelingen per 25 sept. a.s. zal de kerkenraad hierover op dinsdag 28 september a.s. besluiten nemen. Dit houdt in dat de huidige afspraken binnen onze kerken nog steeds gelden:

- uitnodiging via Kerktijd.nl
- 1,5 meter afstand
- in de Grote Kerk max. 75 bezoekers
- in de kerk in Oudleusen max. 40 bezoekers
- er zijn toezichthouders en gastheren/vrouwen
- koffie, thee of limonade drinken in De Overkant

Het CIO (het interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft op 17 sept. overleg gehad met minister Grapperhaus. Vervolgens heeft de PKN zijn advies gegeven. U kunt beide lezen op de betreffende websites.
De PKN zal ook nog met een nieuw protocol komen.
In ieder geval blijven de basisregels onverminderd van belang:
- handen wassen
- geen handen schudden
- hoesten en niezen in de elleboog
- thuisblijven en testen bij klachten
- de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend
  advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig elkaar de ruimte te geven.
 
Van harte welkom in onze kerken!

De diensten zijn ook online te volgen
via kerkdienstgemist.nl
en kerkomroep.nl

Graag wensen wij u goede diensten.
 
Foto- en videoalbum Foto- en videoalbum

Nieuw in het fotoalbum:

Startdienst met afscheid van Hermy Bredewold
Foto's: ds. Hans Schipper

Activiteiten startzondag 19 sept.
Foto's: Hans en Siebrig Schipper
 
Kinderkerk Dalfsen Kinderkerk Dalfsen

Voor alle kinderen van de basisschool, 

Zondag 3 oktober is er voor jullie de allereerste kinderkerk (maandelijks, altijd tegelijk met de tienerkerk)!
We zijn dan de hele dienst in de Overkant: we luisteren naar een bijbelverhaal, we zingen liedjes of luisteren muziek en gaan leuke dingen doen. Wij hebben er héél veel zin in om jullie dan allemaal weer te zien. Aan het eind gaan we samen met de tieners naar de kerk voor de zegen. Je ouders kunnen je dan daarna weer ophalen. 

We hopen jullie allemaal te zien!

Groetjes, leiding kindernevendienst Dalfsen
 
Kindernevendienst Dalfsen Kindernevendienst Dalfsen

Vanaf 26 september start de Kindernevendienst in Dalfsen weer op. We hopen jullie dan weer te mogen ontmoeten.

groetjes,
Leiding Kindernevendienst Dalfsen
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
GroeneKerk PG Dalfsen GroeneKerk PG DalfsenWe zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat er van 30 september tot 11 oktober de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland komt? De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

Waarom een pelgrimstocht?
Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. De kerken zorgen voor (eenvoudig)onderdak en eten onderweg voor de pelgrims.We organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is voor ons daarom van groot belang. Daarmee geven we handen en voeten aan de opdracht om de ander lief te hebben. We roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording richting christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping.
We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in. We zien als GroeneKerken en Vastenactie dat een gezamenlijke stem positieve invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit overheden.

Wat gaat er gebeuren?
Elke dag lopen zo’n 30 pelgrims een route van 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad.
  • In elke stad worden de pelgrims opgevangen door de plaatselijke kerken. Zij zorgen voor onderdak en eten.
  • Overal organiseren de kerken activiteiten, soms samen met de pelgrims.
  • Op 11 oktober vertrekken de pelgrims met de boot uit Nederland.
Hoe kan ik meedoen?
Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Dit kun je doen:
  • Je kunt een (deel van een) route meelopen met de pelgrims. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan vanaf 1 september via info@groenekerken.nl. Per dag kunnen er maximaal 60 personen met de pelgrims meelopen.
  • Je kunt de Klimaatpetitie ondertekenen. De pelgrims nemen deze petitie mee op hun tocht door Nederland. Je kunt deze petitie zelf ondertekenen of namens jouw kerk.
  • Op 10 oktober kun je meedoen met een landelijke Klimaatmars van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Bij deze etappe kunnen er maximaal 300 personen deelnemen. Ook hiervoor kun je je vanaf 1 september opgeven via info@groenekerken.nl.
Wat is de route?
1 oktober: Borne-Goor (18 km)
2 oktober: Goor-Colmschate (27 km)
3 oktober: Colmschate-Apeldoorn (22 km)
4 oktober: Apeldoorn-Voorthuizen (27 km)
5 oktober: Voorthuizen-Amersfoort (20 km)
6 oktober: Geen wandeldag
7 oktober: Amersfoort-Zeist (20 km)
8 oktober: Zeist-Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen-Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp-IJmuiden (22 km)
 
Programma Toerusting Programma Toerusting

De activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen zijn samengevat in het boekje Programma Toerusting.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Zomeropenstelling Grote Kerk Zomeropenstelling Grote KerkNu de corona-maatregelen voor kerkelijke activiteiten door de kerkenraad zijn versoepeld is het ook weer mogelijk de openstelling van de Grote Kerk gedurende de zomermaanden op dinsdagmiddag (14.00-17.00 uur) en donderdagmorgen (10.30-12.30 uur) op te pakken.
In 2019 was het het twintigste jaar dat de kerk tijdens de zomermaanden voor vakantiegangers en Dalfsenaren opengesteld werd.
In 2020 was er vanwege corona geen openstelling mogelijk en wij zijn blij dat wij in 2021 de Grote Kerk voor het 21e jaar weer open mogen stellen voor de vakantiegangers en de Dalfsenaren.

Met ingang van 6 juli  t/m 30 september is de Grote Kerk weer opengesteld op de dinsdagmiddagen van 14.00 -17.00 uur en op de donderdagochtenden van 10.30-12.30 uur.

Helaas is de groep van medewerkers kleiner geworden en wij zouden het heel fijn vinden de groep met enkele nieuwe vrijwilligers weer op de gewenste groepsgrootte te kunnen brengen..
Hebt u interesse om mee te draaien dan horen wij dat graag van u.
Bij voldoende medewerkers bent u in de periode mei t/m september (in normale jaren) ongeveer 1 x per maand aan de beurt. Elke morgen of middag dat de kerk opengesteld is zijn er twee medewerkers aanwezig.
Gastorganisten bespelen tijdens de openstellingsuren het orgel.
Wilt u zich aanmelden om mee te draaien in de openstellingsgroep of wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met Herman Baarslag, tel. 06-40497690 e-mail of met Frits Prins, tel. 06-38646870 e-mail.

Van harte welkom.
Herman Baarslag en Frits Prins
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Instructie reservering kerkdiensten Instructie reservering kerkdiensten

Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. In onderstaande wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen.

U vult eenmalig een aanmeldformulier in, hiervoor kunt u onderstaande link aanklikken.
https://app.kerktijd.nl/member/register/

Via het aanmeldformulier geeft u gegevens en voorkeuren van uw gezin door:
Onderstaande gegevens worden gevraagd:
Naam: uw naam
E-mailadres: uw emailadres
Kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie u meestal de diensten bezoekt.
Wachtwoord:  kies een eigen wachtwoord.
Categorieën: hier kunt u de kerk kiezen waar u de diensten wilt bijwonen; Grote Kerk of Oudleusen

Na inschrijving krijgt u  een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren.
Let op: u bent pas ingeschreven nadat het e-mailadres is geverifieerd, zo weten we zeker dat de juiste persoon een uitnodiging krijgt.

U kunt altijd door in te loggen op app.kerktijd.nl uw voorkeuren wijzigen.

Uitnodigen voor een dienst is op basis van roulatie. Degene die het langst geen dienst heeft bezocht krijgt als eerste een uitnodigingsmail. Deze kan worden geaccepteerd of worden afgewezen.
Bij acceptatie kan worden aangegeven met hoeveel personen de dienst gaat worden bezocht.
Bij afwijzing wordt automatisch een mail naar de volgende deelnemer gestuurd.
Als er niet binnen de aangegeven tijd (waarschijnlijk 48 uur) wordt gereageerd krijgt ook de eerstvolgende deelnemer een uitnodiging.

Als u geen mailadres heeft kunt u uw gegevens telefonisch doorgeven aan:
     
Kerkelijk bureau  0529- 436020 (donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
     
Erick
Vogelzang
06 2210 9534 (dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur )
     
Hennie Zwep 06 1381 1089 (maandag tussen 19.00 en 20.00 uur)

Aan uw gegevens wordt i.p.v. een mailadres een telefoonnummer gekoppeld. Als u op basis van roulatie een dienst mag bijwonen wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
U kunt ook proberen iemand in uw omgeving te vragen een aanmeldformulier voor u aan te maken, deze persoon krijgt dan de uitnodigingsmail en reageert namens u.
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.
 
Kerkgroet Kerkgroet

De Kerkgroet wordt wekelijks, meestal op de vrijdag, digitaal verzonden naar alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. U leest hierin de mededelingen van onze beide kerken alsmede de liturgieën van de betreffende zondagsvieringen. Is uw e-mail nog niet bekend en u wilt wel graag de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op het adres: mail Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, tel. 0529 434437.