Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

Diensten zondag 27 juni 2021
 
  Grote Kerk  10.00 uur
Voorganger: ds.Tabitha Keuning
Overstapviering groep 8
Liturgie
 
 
  Oudleusen  10:00 uur
Voorganger: ds. Cor Baljeu (Dalfsen)
Afsluitochtend KND
Liturgie
 
Openlucht Sing-in 4 juli Openlucht Sing-in 4 juliOp zondagmiddag 4 juli wordt er een openlucht Sing-in gehouden op het Kerkplein, aanvang 16.30 uur.
Opgelucht dat we weer samen mogen zingen mogen we de verbondenheid met elkaar beleven en ons geloof uitzingen. De anderhalve meter wordt in acht genomen. Men kan per mail (een) stoel(en) reserveren via singin.pgdalfsen@gmail.com

Het thema is ‘Vertrouwen’. Henriëtta Kuipers zal de Sing-in presenteren. De liederen worden begeleid door: Wim van Lenthe (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Edwin Vetkamp (basgitaar), Marjolein Dekker en Nanette Jansen (zang). Voor de kinderen zijn er ook liederen uitgekozen. Zij mogen dan vooraan komen meezingen. Tevens is er een keuzeblad waar vanaf men een lied kan opgeven.

De collecte die gehouden wordt is bestemd voor Actie Vakantie Tas: de Diaconie van de PGD zorgt samen met Humanitas dat kinderen in Dalfsen die opgroeien in armoede een tas krijgen met daarin (zomer) speelgoed, een bon voor een ijssalon en dergelijke. Zo wordt hun vakantietijd een beetje opgefleurd. Bij de uitgang zullen collectebussen staan. Uw gift kunt u ook overmaken op NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Dalfsen o.v.v. Actie Vakantie Tas.

Bij slecht weer zal de dienst binnen plaatsvinden – ook om 16.30 uur – met alleen de band. De Sing-in wordt dan via livestream uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
Voor het actuele bericht of je kunt komen om de openlucht Sing-in mee te maken of dat je hem thuis kunt volgen via livestream kun je op zondag 4 juli vanaf 14.00 uur kijken op de website van de kerk: https://www.pgdalfsen.nl/.
Meer info: 0529-434203.
 
Vakantie Kerkelijk Bureau Vakantie Kerkelijk Bureau
 
Corona nieuws update Corona nieuws update


 
Helaas is er in de nieuwe uitgave van Kerk op Weg een foutje geslopen. Dit betreft het koffie/thee/limonade drinken na de kerkdienst.
U zult begrijpen dat dit helaas nog niet mogelijk is.
 


De Grote Kerk en de kerk in Oudleusen gaan weer open!

Nu er landelijk weer enige versoepelingen zijn, willen wij (ondanks dat het qua besmettingscijfers spannend blijft) ook volgen.

Op zondag 9 mei a.s. zullen onze beide kerken weer opengaan voor het max. aantal bezoekers van 30 personen (excl. medewerkers).
Welkom
         
Vanaf maandag 3 mei zal Kerktijd.nl opnieuw worden geactiveerd en kunt u een uitnodiging verwachten weer naar de kerk te komen. Wanneer u reeds in de eerdere periode voor dit systeem ingeschreven bent, dan is dit nog steeds zo. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Bent u nog niet aangemeld in dit systeem en wilt u dit wel, dan kunt u de instructies hiervoor lezen elders op deze website.

Het is fijn dat we weer naar de kerk kunnen al zal de ontmoeting nog altijd op afstand zijn en gaan we na afloop van de dienst weer ieders zijns/haars weegs!

Tijdens de diensten leven we uiteraard alle voorzorgsmaatregelen nauwkeurig na! Zo houden we afstand, dragen we bij het verplaatsen een mondkapje, is er bij binnenkomst een triage en ontsmetten we onze handen. Ook is de garderobe gesloten, zijn de toiletten dicht, zingen we niet en worden plaatsen toegewezen door gastheren/-vrouwen. We verlaten de kerk op aanwijzing van o.a. de kosters. In het protocol en in de gebruiksplannen zijn alle details opgenomen.

Maak voor uzelf de afweging of u zich veilig genoeg voelt weer naar de kerk te komen. De aanvang van de ochtenddiensten is 10.00 uur. We blijven de diensten ook rechtstreeks online uitzenden. Daarnaast is er de mogelijkheid de diensten op een later tijdstip te bekijken.


 
Van harte welkom aan iedereen die een uitnodiging hiervoor ontvangt.
Graag wensen wij u goede diensten!
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Instructie reservering kerkdiensten Instructie reservering kerkdiensten

Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. In onderstaande wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen.

U vult eenmalig een aanmeldformulier in, hiervoor kunt u onderstaande link aanklikken.
https://app.kerktijd.nl/member/register/

Via het aanmeldformulier geeft u gegevens en voorkeuren van uw gezin door:
Onderstaande gegevens worden gevraagd:
Naam: uw naam
E-mailadres: uw emailadres
Kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie u meestal de diensten bezoekt.
Wachtwoord:  kies een eigen wachtwoord.
Categorieën: hier kunt u de kerk kiezen waar u de diensten wilt bijwonen; Grote Kerk of Oudleusen

Na inschrijving krijgt u  een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren.
Let op: u bent pas ingeschreven nadat het e-mailadres is geverifieerd, zo weten we zeker dat de juiste persoon een uitnodiging krijgt.

U kunt altijd door in te loggen op app.kerktijd.nl uw voorkeuren wijzigen.

Uitnodigen voor een dienst is op basis van roulatie. Degene die het langst geen dienst heeft bezocht krijgt als eerste een uitnodigingsmail. Deze kan worden geaccepteerd of worden afgewezen.
Bij acceptatie kan worden aangegeven met hoeveel personen de dienst gaat worden bezocht.
Bij afwijzing wordt automatisch een mail naar de volgende deelnemer gestuurd.
Als er niet binnen de aangegeven tijd (waarschijnlijk 48 uur) wordt gereageerd krijgt ook de eerstvolgende deelnemer een uitnodiging.

Als u geen mailadres heeft kunt u uw gegevens telefonisch doorgeven aan:
     
Kerkelijk bureau  0529- 436020 (donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
     
Erick
Vogelzang
06 2210 9534 (dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur )
     
Hennie Zwep 06 1381 1089 (maandag tussen 19.00 en 20.00 uur)

Aan uw gegevens wordt i.p.v. een mailadres een telefoonnummer gekoppeld. Als u op basis van roulatie een dienst mag bijwonen wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
U kunt ook proberen iemand in uw omgeving te vragen een aanmeldformulier voor u aan te maken, deze persoon krijgt dan de uitnodigingsmail en reageert namens u.
 
GroeneKerk PG Dalfsen GroeneKerk PG DalfsenWe zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat Bomen voor Koeien zich inzet voor een klimaat- en diervriendelijk landschap? Zij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan. Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en solitaire bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkel-draad begrensde, onherbergzame grasvlaktes.

Veel dieren hebben hieronder te lijden. ’s Zomers, in de brandende zon, hebben koeien last van hittestress. Daar kunnen ze zelfs ziek van worden.
Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voor-kwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.

Bomen voor Koeien richt zich daarom op het planten van bomen die CO2 binden en schaduw bieden aan koeien, paarden en schapen. Ondanks alle beperkingen van corona en lock-down hebben we dit jaar maar liefst 9.960 boompjes kunnen planten. Verspreid over heel Nederland.
Mede dankzij het groeizame weer van de afgelopen maanden, staan de boompjes er goed bij.

Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL.
Iedereen kan heel simpel aan de campagne meedoen, door certificaten te kopen voor 10 euro per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk. Zie: www.bomenvoorkoeien.nl
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.
 
Kerkgroet Kerkgroet

De Kerkgroet wordt wekelijks, meestal op de vrijdag, digitaal verzonden naar alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. U leest hierin de mededelingen van onze beide kerken alsmede de liturgieën van de betreffende zondagsvieringen. Is uw e-mail nog niet bekend en u wilt wel graag de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op het adres: mail Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, tel. 0529 434437.