Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

Online diensten zondag 18 april  2021
 
  Grote Kerk  10.00 uur
Voorganger: ds.Bas Zitman
Liturgie
 
 
  Oudleusen  10:00 uur
Voorganger: ds. Anco Tol
Liturgie

  Grote Kerk  19.00 uur
Voorganger: ds.Tabitha Keuning
Thomasviering
Liturgie


Gegegens en liturgieën van eerdere diensten zijn te vinden onder Kerkdiensten (meer details).
 
Kindermoment voor de diensten van 18 april Kindermoment voor de diensten van 18 aprilNorah (dochter van Marije) van Drielen vertelt iets namens de KND over sprookjes. Iris Kelder leest het verhaal uit Kind op Zondag met als thema Hoe ging het verder? Zij leest: Het laatste verhaal (Johannes 21:15-24)
Het lied dat we gaan zingen is Jezus is ……. Gezongen door Marcel en Lydia Zimmer.
Hoe ging het verder? Bijbel: Johannes 21:15-24 Johannes heeft een boek geschreven over Jezus en over zoveel dat Jezus deed. En, schrijft Johannes, het boek is nog lang niet af, want Jezus heeft nog zoveel meer gedaan er is nog zoveel meer om op te schrijven.

Werkblad 1 Kun je een verhaal verzinnen over Jezus dat Johannes niet heeft opgeschreven? Maak hier een tekening van en vertel erover. Help de kinderen op weg: Denk eens aan iets gewoons – Jezus wordt wakker, de zon schijnt en hij staat op. Wat doet Jezus daarna? – of aan de verjaardag van Jezus? – of dat Jezus een wandeling maakte met…, – of misschien heeft Jezus wel eens een paar kinderen geholpen. Nodig: (kleur)potloden en stiften.

Werkblad 2 Vouw het werkblad tot een boekje. Over welk verhaal van Jezus zou jij een boek(je) willen schrijven? Kleur de voorkant, versier hem en schrijf een titel op. Schrijf aan de binnenkant een verhaal, of maak een strip, en maak de achterkant af. Nodig: kleurpotloden, stiften, pennen.

Veel plezier ook namens de kindernevendiensten en jongeren jaargroepen
Hermy
 
De Grote Kerk in Dalfsen en de kerk in Oudleusen gaan voorlopig NIET open voor bezoekers De Grote Kerk in Dalfsen en de kerk in Oudleusen gaan voorlopig NIET open voor bezoekersHet besluit van de kerkenraad om vanaf eerste paasdag (4 april a.s.) weer maximaal 30 kerkgangers toe te laten in onze diensten/vieringen is destijds onder voorbehoud genomen. Het voorbehoud was dat, wanneer de besmettingen te veel zouden oplopen, dit besluit heroverwogen zou worden. Dat is nu gebeurd. De kerkenraad heeft een nieuw besluit genomen en dat besluit luidt dat er voorlopig geen kerkgangers in onze beide kerken worden toegelaten. Op de komende kerkenraadsvergadering (20 april a.s.) zal het onderwerp opnieuw aan de orde worden gesteld.

Binnen onze gemeente zijn er leden die graag zien dat de kerken weer opengaan, maar ook leden die hierover grote zorgen hebben en nog graag willen wachten. In de afgelopen dagen is het onderwerp in menige huiskamer onderwerp van gesprek geweest. De tegenstellingen die er in de maatschappij zijn, zijn er ook binnen onze gemeente.
De kerkenraad probeert een goede en verstandige afweging te maken. Wij missen het vieren met elkaar en de ontmoeting met elkaar. Laten wij nog even volhouden en blijven omzien naar elkaar.

Zoals u weet kunt u alle vieringen online volgen.
U kunt de diensten rechtstreeks bekijken of op een later tijdstip terug zien.
 
Graag wensen wij u goede diensten
 
 
Sing for the KING 25 april Sing for the KING 25 april‘Sing for the KING’ is een interkerkelijke Sing-in in Dalfsen die gehouden wordt op de zondag vóór Koningsdag. Normaal gesproken gebeurt dat in de feesttent van de Oranjevereniging. Dit jaar wordt het een online viering.
Zondag 25 april om 11.00 uur gaat Sing for the King online. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen vanuit zijn eigen huis of tuin, met mogelijk het toegestane aantal gasten.
 
Sing for the KING is georganiseerd door het Platform Evangelisatie Dalfsen in samenwerking met de Oranjevereniging. Mensen van verschillende kerken in Dalfsen doen mee. Er zal veel gezongen worden, afgewisseld met gebed en Bijbellezing en er zal een korte boodschap gebracht worden. Er zijn ook kinderliederen gekozen zodat de kinderen naar harte lust kunnen meezingen.
Het thema is: King of Love and Peace. Spreker is dit jaar Anne Velema uit Zwolle. Anne is docent Recht aan Hogeschool Windesheim. Hij ziet het als roeping om mensen (in de volle breedte van de kerk) aan de hand van het Woord van God te helpen groeien in geloof.
De presentatie wordt verzorgd door Henriëtta Kuipers. De begeleidende band bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Gerriën Groen (basgitaar), Harm Jan Sietsma (drums), Mirjam van Gelder (zang) en Mirjam Jansen (zang).
Sing for the KING start om 11.00 uur. De link ernaartoe is t.z.t. te vinden op www.podiumvankerkendalfsen.nl/nieuws. Daar vindt men ook het blad met liederen, voor wie het wil printen. We hopen dat heel veel mensen de gelegenheid nemen om samen van harte – in verbondenheid - mee te zingen. Attendeer vrienden en familie hierop zodat we samen de Koning der koningen kunnen eren en lofzingen, juist in deze bijzondere tijd.
Meer info: 0529-434872
 
Jeugd 0529 Unites ruimt oevers van de Vecht op Jeugd 0529 Unites ruimt oevers van de Vecht op

Zaterdag 17 april zijn wij met onze jongeren van 0529UNITES en de Groene Kerk in actie gekomen voor Schone Rivieren. Wat een heerlijke dag. Zo super weer. We hebben uiteindelijk een kar vol rotzooi. Eigenlijk heel erg dat dit nodig is...... goed dat ze zo'n project Schone Rivieren hebben. De ochtendploeg had al een grote vangst van 5 vuilniszakken met plastic flesjes, piepschuim, bekertjes, drankflessen, poepzakjes. En een mooie kruik en een jerrycan met inhoud. Tussen de middag met de ochtendploeg en de middagploeg een patatje gegeten. En daarna weer door en nog eens 11 zakken opgehaald, en een fiets en een stuk pijp of uitlaat, een pallet, een BBQ, landbouwplastic. Uiteindelijk hebben we vanaf het gemeentehuis tot aan de stuw langs het water schoongemaakt. Gerrit heeft bij het gemeentehuis het afval opgehaald met een kar en bij de stuw. Super tof dat we dit met de jongeren hebben kunnen doen. En in de ochtend hebben ook twee mensen van commissie Groene Kerk meegeholpen. Dus met 10 volwassenen en 15 jongeren hebben we van vanochtend 10 tot 17.00 uur in de middag hard gewerkt voor een schoner milieu, maatschappelijke betrokkenheid en geld verdiend voor ons project in Casa Ana en elkaar weer ontmoet.
 
LIVINGSTONES LIVINGSTONES

Af en toe vind je ze tijdens een wandeling of onderweg, een beschilderde steen. Ze zorgen voor een glimlach op je gezicht. Ze zijn een groet waar vriendelijkheid en compassie van uitgaan en zijn bedoeld om blij te maken. Het maken en vinden ervan werkt bemoedigend en verbindend in een tijd, waarin onze mogelijkheden tot contacten beperkt zijn. We willen daarom gemeente-breed tussen Hemelvaart en Pinksteren dergelijke stenen maken en verspreiden in en rondom Dalfsen.
We nodigen eenieder uit om een steen te beschilderen met iets als een duif en een korte groet, zoals ‘Vrede en alle goeds’. De duif is teken van de Heilige Geest en staat eveneens voor Vrede. Wanneer je steen klaar is kun je er een foto van maken en sturen naar de website (website@pgdalfsen.nl) en/of naar Siebrig Schipper (siebrigschipper@hotmail.com) die ervoor zorgt dat het op Facebook wordt geplaatst onder een apart kopje.
Wie een steen vindt kan dit zo ook melden met een foto, vindplaats en een datum voor op de website/Facebook.
Je kunt de steen natuurlijk daarna houden maar je kunt deze ook weer ergens neerleggen om door een ander te laten vinden. Zo verspreiden we als gemeente een bemoedigende en positieve groet die aanstekelijk wil werken. Geïnspireerd door de Heilige Geest, waarover in Lied 691 staat geschreven “De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die ons leven doet”.

Hermy Bredwold en Tabitha Keuning maakten alvast een paar voorbeelden. Voor vragen kun je bij hen terecht.Namens de beide wijkteams wensen we iedereen bij het maken en vinden ‘Vrede en alle goeds’.
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Sociale moestuin Sociale moestuin
 “GroeneKerk PG Dalfsen”

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat oók onze zoektocht naar grond voor een Sociale Moestuin resultaat heeft opgeleverd? De oplossing bleek dichtbij te liggen. Na overleg met het bestuur van “Natuurboerderij Lindehoeve”, is 5.5 are grond beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een Sociale Moestuin. Het idee paste precies in hun plannen om de Natuurboerderij voor iedereen toegankelijk te maken! Het sociale aspect staat voorop; samen koffiedrinken en eenieder kan op zijn of haar manier een bijdrage geven aan de tuin. Hierbij willen we een grote diversiteit aan groente en fruit verbouwen met natuurlijke middelen en zaden. Het wordt geen volkstuin met ieder een eigen plekje, maar een tuin van en voor iedereen die mee wil doen. Zo wordt zaai en pootgoed in overleg aangeschaft en de oogst afhankelijk van de opbrengst onderling verdeelt. Wat over is doneren we aan de voedselbank of andere minima.
 
De eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Er is mest opgebracht en loonbedrijf Lindeboom heeft de grond al om gemaakt.  
 
We gaan van start op de woensdagmiddag en zaterdagmorgen. Er wordt in samenspraak met de deelnemers een schema opgesteld zodat er coronaproof gewerkt kan worden.
Heeft u interesse om ook mee te doen? Of heeft u nog tuingereedschap wat we kunnen gebruiken, zoals harken, schoffels, cultivator, greep, gieters en een kruiwagen? Neem dan contact op met iemand van de werkgroep GroeneKerk of mail naar socialemoestuindalfsen@gmail.com voor een kennismaking!

Met een groet van de werkgroep GroeneKerk

Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman en ds. Hans Schipper
 
Boomgaard Boomgaard
 “GroeneKerk PG Dalfsen”

Wist u dat we na onze oproep voor een stukje grond voor een sociale moestuin, een prachtig aanbod hebben gekregen van de Familie Voortman aan “De Bese”? Zij waren enthousiast over ons plan en hadden wel een strook grond waar we gebruik van mochten maken. Na rijp beraad hebben we besloten om op deze plek geen sociale moestuin te maken, gezien de afstand tot het dorp. Wel hebben we nu in samenspraak met de familie Voortman het plan anders ingevuld. Op zaterdag 13 maart hebben we onder stormachtige omstandigheden 11 vruchtbomen gepland. Hierdoor is een mooi begin gemaakt voor een “voedsel boomgaard”! Er is nog ruimte om dit uit te breiden met bloemen en eventueel bessenstruiken. We verwachten hiervan de komende jaren samen met u de eerste vruchten van te gaan plukken!
 
 
Met vriendelijke groet, de werkgroep GroeneKerk
 
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Programma Toerusting Programma Toerusting
Bij de start van het seizoen zijn alle activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen samengevat in het boekje Programma Toerusing 2020-2021.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.
 
Kerkgroet Kerkgroet

De Kerkgroet wordt wekelijks, meestal op de vrijdag, digitaal verzonden naar alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. U leest hierin de mededelingen van onze beide kerken alsmede de liturgieën van de betreffende zondagsvieringen. Is uw e-mail nog niet bekend en u wilt wel graag de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op het adres: kerkelijkbureau_pgdalfsen@hetnet.nl Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, tel. 0529 434437.