Werkgroep meditatieve vieringen

 

Taizé

De naam komt van het Franse Taizé, een internationale, oecumenische geloofsgemeenschap. Hier worden dagelijks vieringen gehouden, bezocht door jongeren uit de hele wereld. 
We vieren diensten in de sfeer van Taizé. Dat betekent zingen in verschillende talen en in bijna oneindige herhaling.
Veel liederen zijn inmiddels te vinden in het Nieuwe Liedboek.

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars bij het kruis. Er zijn meerdere momenten voor verstilling. Veelal is er geen overdenking. 

Geïnspireerd door de nieuwe aankleding van de kerk van Verzoening in Taizé, zijn er samen met gemeenteleden nieuwe wandkleden met gekleurde vierkanten gemaakt. De veelkleurigheid van deze kleden is een mooi beeld van de veelkleurigheid van de mensheid en van de hele schepping.

   
 

Thomasvieringen

De vieringen zijn genoemd naar Thomas, de leerling van Jezus, die veel vragen en twijfels had. We krijgen in de viering de ruimte om de ongelovige Thomas in onszelf te herkennen en kunnen tijdens de 'Heilige Chaos' al dan niet deelnemen aan aangeboden activiteiten. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lezen van treffende teksten, een creatieve activiteit, of het deelnemen aan een stille discussie. Ook voor de kinderen is er altijd een korte activiteit.
In een Thomasviering is er een korte overdenking, het Hoge Woord, en er wordt gezongen en gebeden.
Momenteel is in iedere Thomasviering een 'moderne martelaar' uitgangspunt voor de viering. Velen van hen staan afgebeeld in de beeldengalerij boven de hoofdingang van de Westminster Abbey in Londen.


 

Iona vieringen

Iona vieringen vinden hun oorsprong in de Iona Community op het Schotse eiland Iona.
Kijk vooral eens op de site https://iona.org.uk.

In het logo vind je dit oud Keltische teken terug, trinitatis - figuur:

Dit teken staat symbool voor de Drievuldigheid van het geloof.

Kenmerkend aan Keltische symbolen is het vlechtwerk. 
Tijdens de Ionavieringen hangt daarom de door werkgroepleden ontworpen stola met Keltische vlechtwerk in het liturgisch centrum.
Iona staat in een Keltische traditie. De communiteit van Iona staat voor verbinding en wil samenwerken aan, zich bezinnen op en bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Heiligen, of geloofsgetuigen, de natuur en de bijbel spelen een belangrijke rol. Daarom hebben we als werkgroep gekozen voor een invulling van de dienst met deze elementen. We zingen de prachtige Iona liederen, de meeste uit het Nieuwe Liedboek. Er is plaats voor de overdenking en ruimte voor creativiteit en verbeelding. Voor deze drie vieringen is een logo ontworpen met voor elke viering één of meerdere kenmerken.
Taizé: vlam van een kaars voor de verstilling en herhaling (4x) van figuren in het logo en een lied wordt meerdere malen gezongen.
Thomas: een labyrinth in de rand verbeeld de zoektocht van de ongelovige Thomas
Iona: vlam van het vuur staat voor actie, daadkracht en de heilige geest. Het trinitatis-figuur, dat staat voor drievuldigheid, komt er ook in voor.
Tot slot is er een Hugenotenkruis in te ontdekken.

terug