Werkgroep meditatieve vieringen Werkgroep meditatieve vieringen


De Werkgroep Meditatieve Vieringen organiseert binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen bijzondere vormen van erediensten: Taizé, Thomas en Iona.
In de voorbereiding gaan we, samen met een predikant of kerkelijk werker, steeds op zoek naar een vorm die zou kunnen aanspreken.
In alle diensten is er ruimte voor verstilling en verbeelding.

Neelsje Bronger ontwierp een logo voor de Thomas-, Taizé- en Ionaviering met van elke viering een karakteristiek element.
Bij de Thomasviering staat de zoektocht centraal wat verbeeld wordt door een labyrint in de buitenring.
De Taizéviering kenmerkt zich door stilte (vlam) en herhaling. Meerdere symbolen worden daarom herhaald in het logo.
Bij de Ionavering gaat gebed samen met actie en daadkracht. Ook voor deze viering staat de vlam symbool: stilte voor het gebed en het vuur van de Heilige Geest voor actie en daadkracht.
Verder is er ook een kruis in het logo te ontdekken, namelijk het Hugenotenkruis. Het kruis symboliseert het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. De ring staat symbool voor eenheid en eeuwigheid en daarmee voor God.
Taizé viering

De naam komt van het Franse Taizé, een internationale, oecumenische geloofsgemeenschap. Hier worden dagelijks vieringen gehouden, bezocht door jongeren uit de hele wereld.  
We vieren diensten in de sfeer van Taizé. Dat betekent zingen in verschillende talen en in bijna oneindige herhaling. Veel liederen zijn inmiddels te vinden in het Nieuwe Liedboek.
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars bij het kruis. Er zijn meerdere momenten voor verstilling. Veelal is er geen overdenking. 

Thomasviering
De diensten zijn genoemd naar Thomas, de volgeling van Jezus die veel  twijfels en vragen had.Als thema voor een Thomasviering kiezen we de laatste tijd voor het gedachtegoed van één van de Woestijnvaders. Het boek ‘Woestijnvaders, inspiratie voor nu’ van Mattias Rouw is daarbij een belangrijke bron.  
Vaste elementen zijn de Opmaat, het Hoge woord en de Heilige Chaos. Vaak is er bij de uitgang een ‘Geschenk uit de hemel’.
Tijdens de ’Heilige Chaos’ kan gekozen worden uit verschillende mogelijkheden zoals zingen bij de piano of gebedsintenties opschrijven. Het thema kan uitgewerkt worden door bijvoorbeeld een stille discussie met post-its of door te schilderen, filmpjes te bekijken of actiegroepen aan het woord te laten.
Er kan een kaarsje aangestoken worden voor iets of iemand. Er is ook altijd een onderdeel voor de kinderen. 

Iona viering
Iona vieringen vinden hun oorsprong in de Iona Community op het Schotse eiland Iona.
Kijk vooral eens op de site https://iona.org.uk of  http://www.ionagroep.nl 

In het logo vind je dit oud Keltische teken terug, trinitatis – figuur:Dit teken staat symbool voor de Drievuldigheid van het geloof. Kenmerkend aan Keltische symbolen is het vlechtwerk.
Iona staat in een Keltische traditie. Ook Woestijnvaders hebben hun invloed gehad in de ontwikkeling van deze traditie. Daarin spelen heiligen (of geloofsgetuigen), de natuur en de Bijbel een belangrijke rol. Daarom hebben we als werkgroep gekozen voor een invulling van de dienst met deze elementen. We zingen de prachtige Iona liederen, de meeste uit het Nieuwe Liedboek. Er is een zeer beperkte plaats voor de overdenking.
Daarmee is er meer ruimte voor creativiteit en verbeelding. Soms zal er een avondmaal zijn.
 

terug