GroeneKerk Dalfsen
Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een allesomvattende kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.


 Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, water, inrichting van de leefomgeving etc., etc.

Werkgroep leden: Janny Askes, Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Karin Lautenbach, Jan Nijman en Daniel Scheppink.

De werkgroep is te bereiken via: groenekerk@outlook.com

Een overzicht van onze activiteiten voor 2024-2025:

 
In ontwikkeling
Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Meer biodiversiteit rondom kerk in Oudleusen
Meer biodiversiteit rondom kerk in Dalfsen en afvoer hemelwater  als onderdeel van Klimaatstraat Dalfsen is inde afrondingsfase
“Kleding en Duurzaamheid” met Roosmarie Ruigrok van Clean & Unique op 3 oktober
Warme truienzondag 9 februari 2025
Opschoondag 22 maart 2025
Bloemenpluktuin op de Groene Hof
Plastic vrije maand
Geboortebos in samenwerking met Gemeente Dalfsen. “Alle kinderen worden zo koningskinderen”
 
Activiteiten t/m 2023


 

Wandeling in het centrum van Dalfsen
Wist u dat…………..?
Wist u dat de werkgroep Groene Kerk het wandelen wil stimuleren als duurzame activiteit? En dat we dat op de volgende manier aan alle kerkbezoekers onder de aandacht willen brengen?
Wat gaan we doen? Bij de eerste kerk-openstelling van 2 mei. j.l., hebben we de bezoekers van deze openstelling een leuke wandelgids aangeboden met twee korte wandelingen door het centrum van Dalfsen. Dit boekje geeft van diverse huizen en straten van Dalfsen veel informatie. Informatie nl. over het huidige, maar ook het historische centrum. Dit prachtige boekwerkje is samengesteld door de Historische Kring Dalfsen en het bekijken van dit boekje is al zeker de moeite waard!
Met het aparte inlegvel kunt u de route ook vanuit de Grote Kerk starten.
Het boekje is ook vóór en na onze kerkdiensten verkrijgbaar. Kijk dan even onder de toren naar de groene poster van de werkgroep Groene Kerk, maar op-is-op. In dat geval kunt u dan eventueel ook nog de QR-code gebruiken of via internet het boekje downloaden via www.dnavandalfsen.nl (bij: Schatten van Dalfsen)

Over Geld en Go€d


Afgelopen woensdag 24 april heeft  Alain Verheij een lezing gehouden aan de hand van zijn boek: Geld en Go€d georganiseerd door GroeneKerk Dalfsen.  
Er waren ongeveer 50 aanwezigen, waarvan velen van buiten Dalfsen. Hieronder leest u een impressie van de avond. Voor de pauze vertelde Verheij wat hem had gemotiveerd om het boek te schrijven. Daarnaast sprak hij over concrete thema’s gebaseerd op Geld en Go€d. Hij liet zien dat Mozes en Jezus een heel andere kijk op de economie hadden dan wij op dit moment. Die ideeën waren zo gek nog niet. Hij verduidelijkte dat met concrete Bijbelverhalen zoals de parabel van de wijngaardenier die op een dag een aantal keer naar de markt gaat om telkens weer arbeiders bij te huren. Sommige werken daardoor de hele dag en anderen maar een enkel uur. Hij keert ze aan het eind van de dag allemaal hetzelfde loon uit. Daar beklagen de sterkste arbeiders, die de hele dag hebben gewerkt, zich over. Wij hebben in deze tijd de neiging het intuïtief met ze eens te zijn. Maar hebben we daarmee wel genoeg oog voor de zwakkeren (de arbeiders die aan het eind van de dag nog op de markt staan omdat niemand ze wil hebben) die ook elke dag hun best doen? Is het rechtvaardig dat de sterksten die het hardst werken veel meer verdienen of is het goed dat de zwakkeren die met veel pijn en moeite de dag doorkomen hetzelfde bedrag krijgen? In onze huidige maatschappij kiezen we nadrukkelijk voor het eerste. Maar is dat wel barmhartig en rechtvaardig? Jezus houdt ons iets anders voor. Op deze manier besprak Verheij een aantal economische en duurzaamheidsvraagstukken.

Na de pauze werd het meer een gesprek met de zaal. We hebben het bijvoorbeeld uitgebreid gehad over de vraag of je kerk en politiek in de geloofsgemeenschap moet scheiden. Verheij is duidelijk van mening dat het onmogelijk is christen te zijn zonder dat dat politieke consequenties heeft. Het gaat immers als christen altijd over hoe we in een samenleving met elkaar leven en dat wordt bepaald door inhoudelijke politieke keuzes die we maken. Er bestaat niet zoiets als een waardevrije economische wetenschap. Alles is doordrongen van politieke opvattingen en daarom moet je het ook juist bespreken in de geloofsgemeenschap. Maar, zegt hij ook, je moet niet in een activisme verzanden waardoor je van project naar project rent en niet meer toekomt aan nadenken, aan de spirituele kant van het geloof, aan een verstilling en luisteren naar wat God nu echt met je wil. Wachten en luisteren. Het verbaasde niemand dat hij het belang van de rustdag onderstreepte. Het was een avond die inspireerde. Het zet aan tot denken. Alain Verheij is een theoloog en voorganger die met een geheel eigen stijl moeilijke zaken met een kwinkslag bespreekt en je met een boodschap naar huis stuurt. We zijn de kunst van ‘het leven van genoeg’ als mensen, als christen en als samenleving verleerd. Daar maken we onszelf ongelukkig mee. We plunderen daarnaast ook nog eens de schepping leeg met onze “altijd meer” filosofie.

Met dank aan de voorzitter van de werkgroep Kerk en Klimaat uit Ommen

‘Samen eten’ op de Natuurboerderij begint weer!


De sociale moestuin organiseert ook dit jaar ‘Samen Eten’. Na het succes van de afgelopen jaren om mensen samen te laten eten hebben de initiatiefnemers weer 6 zaterdagen gepland. Op die zaterdagen kunnen jong en oud, gezinnen en alleenstaanden samen bij Natuurboerderij Lindehoeve eten. De eerste zaterdag staat gepland op 11 mei vanaf 17.00 uur. Tip: neem iemand mee!
Wilt u mee eten en/of helpen op zaterdag 11 mei? Geef u dan op voor 6 mei 16.00 uur via socialemoestuindalfsen@gmail.com of bel 06-50445991.

Nationale opschoondag


Zaterdagmiddag 23 maart heeft de werkgroep Groene Kerk meegedaan met de nationale opschoondag.
In de omgeving van Natuurboerderij de Lindehoeve hebben we met 5 kinderen en 5 volwassenen ruim 20 kilo zwerfvuil opgehaald.
Van wieldop tot sigarettenpeuk en van schoenen tot tennisballen we hebben van alles gevonden!
Na afloop was er koffie, thee en limonade met iets lekkers.
Ondanks het wisselvallige weer was het een geslaagde en zinvolle middag.Groene Kerk 'Wist u dat'
Weer een “Wist u Datje” van de Werkgroep GroeneKerk.

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Via de landelijke Website van de Groenekerken.nl werden we geattendeerd op de Fork Ranger app opgezet door Frank en Mareike die duurzaam eten zo leuk mogelijk willen maken.
In een soort spel kun je door een korte quiz ontdekken wat de belangrijkste punten zijn van duurzaam eten. 4 makkelijke recepten per thema maken het mogelijk om de nieuwe inzichten direct in de praktijk te brengen.
Onderstaand een voorbeeld van de informatie die je kunt tegenkomen in de app, als je je aanmeldt op de app dan krijg je elke dag een vraag over alle aspecten van duurzaam eten en vervolgens een overheerlijk recept!

Groet van de werkgroep GroeneKerk
Mans, Geert, Ali, Janny, Karin, Jan en Daniel