Boomgaard Boomgaard
 “GroeneKerk PG Dalfsen”

Wist u dat we na onze oproep voor een stukje grond voor een sociale moestuin, een prachtig aanbod hebben gekregen van de Familie Voortman aan “De Bese”? Zij waren enthousiast over ons plan en hadden wel een strook grond waar we gebruik van mochten maken. Na rijp beraad hebben we besloten om op deze plek geen sociale moestuin te maken, gezien de afstand tot het dorp. Wel hebben we nu in samenspraak met de familie Voortman het plan anders ingevuld. Op zaterdag 13 maart hebben we onder stormachtige omstandigheden 11 vruchtbomen gepland. Hierdoor is een mooi begin gemaakt voor een “voedsel boomgaard”! Er is nog ruimte om dit uit te breiden met bloemen en eventueel bessenstruiken. We verwachten hiervan de komende jaren samen met u de eerste vruchten van te gaan plukken!
 
 
Met vriendelijke groet, de werkgroep GroeneKerk
 
terug