Contactpersonen

Via deze pagina kunt u veel gebruikte adressen, telefoonnummers en emailadressen van contactpersonen terugvinden.
 

Kerkelijk Bureau

Hennie Zwep-Kroneman    

Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen
(Ingang via Smidswegje)

Geopend op donderdag van 10:00 - 12:00 uur 
T: (0529) 436020 E: kerk.bureau@pgdalfsen.nl
     

Organisatie

Kerkenraad

College van Diakenen

College van Kerkrentmeesters

 
Scriba: Secretaris: Voorzitter:  
Ingrid de Bruijn-Feenstra
Jenny Blaak
Anneke Zelle-de Haan Dick Tavenier  
E: scriba@pgdalfsen.nl E: diaconie.pgdalfsen@live.nl   E: dick.tavenier@pgdalfsen.nl  
  T:(0529) 433 021    
       
Voorzitter: Voorzitter:    
Erik Koster Ingrid Bannink    
E: erik.koster@pgdalfsen.nl E: ingrid.bannink@pgdalfsen.nl      
  T:(0529) 435 567    
   

 

Communicatie

Kerkblad "Kerk op weg"

De Kerkgroet en afkondigingen

Kerktelefoon

Beamerteam

Redactie: Aanleveren kopij: Contactpersonen: Contactpersonen:  
Co Daatselaar uiterlijk donderdag 18:00 uur Dhr. J.R. Askes Wim Boshoven  
E: redactiekerkopweg@pgdalfsen.nl   E: kerkgroet@hotmail.com  E: jrenj.askes@telfort.nl   E: beamerteam@pgdalfsen.nl    
T: (0529) 43 02 20  
 
Dhr. J. Fokker
T: 06-506 77 485    
    T: (0529) 432 825      
Verspreiding KoW:  

 

 

Harm ten Cate  

Website

Facebook

   
E: thea.harm@icloud.com   Contactpersoon: Contactpersonen:  
T: (0529) 466 299 of
06-209 65 943
  Albert Jan Kamphuis Bertus van den Brink    
    E: website@pgdalfsen.nl E: facebook@pgdalfsen.nl    
Abonnementen KoW:          
Kerkelijk Bureau          
kerk.bureau@pgdalfsen.nl          
T: (0529) 436 020          
           

 

Jeugd

Jongerenwerk

Kindernevendienst

Kinderoppasdienst

Tienerkerk

Contactpersonen: Dalfsen: Dalfsen: Dalfsen:
Heleen Boshoven
Harriët Meederman
Erik Smid Janine Jansen of Lorkeers Floris Meerveld
E: jeugdouderling@pgdalfsen.nl E: erik.antoinettesmid@gmail.com E: j_jansen_of_lorkeers@hotmail.com   E: f.meerveld@home.nl
       
  Oudleusen: Oudleusen: Oudleusen:
  Jolanda van Leussen Ginie Dunnewind-Beumer Marja Sluijer
  E: jolanda.v.leussen@gmail.com E: mtsdu@hetnet.nl E: marja.sluijer@outlook.com
    Ingrid Kuipers-Zeldenrust  
    E: ingrid.zeldenrust@hotmail.com  

 

Toerusting

Commissie Toerusting

Commissie Eredienst

Startactiviteiten/startzondag

Evangelisatie commissie

Contactpersoon: Contactpersoon: Contact: Contactpersoon:
Bertus van den Brink Wilma Dorleijn-van Dijken E: pgd-startzondag@kpnmail.nl Sietske Kramer
E: lvdbrink@edson-bv.nl E: wilma.dorleijn@pgdalfsen.nl   E: janensietskekramer@gmail.comOverig

Organisten

Archief PG Dalfsen

Zomeropenstelling Grote Kerk

GroeneKerk Dalfsen

Grote Kerk Archivarissen: Herman Baarslag Mans Boelens
Gerrit Hoving Adriaan Dorleijn en Herman Nijeboer E: henwbaarslag@hetnet.nl Geert Christerus
E: gerrithoving@yahoo.com E: archief@pgdalfsen.nl T: 06-404 976 90 Ali Kamphuis
      Jan Nijman
Oudleusen:   Frits Prins Hans Schipper
Dick van Berkum   E: prins96@kpnmail.nl  
E: dik.vanberkum@ascom.nl   T: 06-386 468 70  

 

 

 

               
terug