Jongeren Platform Dalfsen
Door verschillende kerkelijke jongerenwerkers in Dalfsen wordt samengewerkt in activiteiten voor jongeren van zowel in als buiten de kerken. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij welzijnsorganisatie SAAM en de Gemeente Dalfsen.

Platform Evangelisatie Dalfsen is een samenwerking van de kerken in Dalfsen, samen hebben we GOED nieuws voor Dalfsen.