Geschiedenis Dalfsen en de Grote Kerk


Zie voor gegevens m.b.t. huur- en reservering:
Grote Kerk
Kerk Oudleusen
Kerkelijk Zalencentrum De Overkant


Dalfsen is een van de mooiste kerkdorpen van Overijssel en ligt in een zeer gevarieerd landschap. Het is ook een heel oud dorp, met een lange geschiedenis. Opgravingen hebben aangetoond, dat deze streek al lang voor het begin van onze jaartelling bewoond werd.
De gemeente Dalfsen telt op dit moment zo’n 28.500 inwoners op een oppervlakte van 166 km² land en water. Van oudsher is Dalfsen voor de directe omgeving een tamelijk belangrijke plaats geweest. Dat blijkt wel uit de imposante, laatgotische kerk, die in de middeleeuwen op het kerkplein gebouwd werd en één van de mooiste kerken uit de gehele omgeving is, die uit die periode bewaard zijn gebleven. Oorspronkelijk was er alleen rondom de kerk een dorpskern, terwijl in de twaalf buurtschappen de woningen vaak ver uiteen lagen. In de loop van deze eeuw kregen ook enkele buurtschappen een vaste kern en daardoor een grotere zelfstandigheid tegenover het dorp. Dit blijkt ook op kerkelijk terrein.

Vroeger was er voor de Hervormde Gemeente alleen de kerk in het dorp; sinds 1952 staat er ook een kerk in Oudleusen. Tot 1958 had de Hervormde Gemeente één predikant, die werd bijgestaan door een hulpprediker. In verband met de uitbreiding van de gemeente werd in dat jaar een tweede predikantsplaats gesticht. De uitbreiding van de gemeente heeft zich voortgezet. Dit heeft geresulteerd in de stichting van de derde predikantsplaats in 1978.
Het gebouw van de Gereformeerde Kerk Dalfsen aan het Pleijendal werd op 6 mei 1953 in gebruik genomen. De kerk heeft vanaf 1949 steeds een eigen predikant gehad. In het kader van Samen op Weg werd het kerkgebouw aan het Pleijendal eind 2007 gesloten.

Eind april 2013 heeft de woningstichting Vechthorst twaalf appartementen gerealiseerd in dit voormalig kerkgebouw aan het Pleijendal. Eind 2003 zijn de gemeenten samengevoegd en is er een federatie aangegaan waarbij er vier wijken zijn gevormd met een ledental van 4427 (belijdende- en doopleden). Dit was de voorlopige afronding van het Samen op Weg-proces.
Daarna werd er samen een nieuw Kerkelijk Centrum gebouwd met de naam Kerkelijk Centrum De Overkant. Dit gebouw werd in september 2007 in gebruik genomen. De herindeling van de Grote Kerk is voltooid in november 2008. De Akte van Vereniging werd getekend op zondag 30 november 2008.

Grote Kerk Dalfsen - 'Grote of Cyriacuskerk'
De kerk bestaat uit een gedeeltelijk in baksteen en gedeeltelijk in tufsteen opgetrokken vijfzijdig gesloten overwelfd koor, waarschijnlijk in 1455 en een met kruisrib- en netgewelven overwelfd pseudo-basilicaal schip, vermoedelijk uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en opgetrokken op de plaats van een vroeger driebeukig schip.

De twee oostelijke traveeën van de zuidbeuk bestaan uit de grafkapel en de grafkelder van het geslacht van Rechteren. Preekstoel XVIIIc; gedeelte van de familiebank der Van Dedems; viertal altaarstenen; orgel (1808); in de grafkapel een marmeren grafmonument voor Johan Zeger van Rechteren en zijn vrouw A.S. van Raesfelt.

Toren Grote Kerk


foto: Geert Bistervels

Gedeeltelijk in tufsteen en gedeeltelijk in baksteen opgetrokken bouwwerk van vier geledingen onder tentdak. De toegang tot de overwelfde torenruimte bestaat uit een segmentboogvormig poortje in een spitsboognis. De zijden der drie bovenste geledingen worden verlevendigd door telkens drie spitsboognissen met natuurstenen traceringen, afgezien van het spitsboogvenster boven de toreningang en de galmgaten in het midden der onvoltooide bovenste geleding.

terug