Groene Kerk 'Wist u dat'
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Wist u dat, op 4 oktober jl de lezing van Matthias Olthaar de aanwezigen flink aan het denken heeft gezet over de vraag hoe onze levensstijl onnodige verspilling veroorzaakt in het gebruik van energie, water, land en materialen. Dat een goede stap op korte termijn een milieuheffing op consumptie zou zijn in combinatie met een flink lagere belasting op arbeid, wil er einde gemaakt worden aan de eindeloze verspilling die is ingebouwd in ons economisch systeem. De werkgroep broedt op een vervolg.
terug