Groene Kerk 'Wist u dat'
Weer een “Wist u Datje” van de Werkgroep GroeneKerk.

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Via de landelijke Website van de Groenekerken.nl werden we geattendeerd op de Fork Ranger app opgezet door Frank en Mareike die duurzaam eten zo leuk mogelijk willen maken.
In een soort spel kun je door een korte quiz ontdekken wat de belangrijkste punten zijn van duurzaam eten. 4 makkelijke recepten per thema maken het mogelijk om de nieuwe inzichten direct in de praktijk te brengen.
Onderstaand een voorbeeld van de informatie die je kunt tegenkomen in de app, als je je aanmeldt op de app dan krijg je elke dag een vraag over alle aspecten van duurzaam eten en vervolgens een overheerlijk recept!

Groet van de werkgroep GroeneKerk
Mans, Geert, Ali, Janny, Karin, Jan en Daniel


 
terug