Groene Kerk 'Wist u dat'
Weer een “Wist u Datje” van de Werkgroep GroeneKerk.

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.

Wist u dat, wij als GroeneKerk werkgroep een nulmeting/ enquête hebben gehouden onder de werkgroepen en commissies die actief zijn binnen onze gemeente, waarin we ons als werkgroep afvragen hoe men met duurzaamheid bezig is en wat er binnen de verschillende Commissies en werkgroepen aan ideeën leven om hier handen voeten aan te geven?
Wij zijn blij met alle reacties die we hebben gekregen en het is goed om te horen dat iedereen al wel bekend is met de activiteiten die we hebben ontplooid, o.a. via de website en Kerk op Weg, als aansprekende activiteiten worden genoemd de “Sociale moestuin”, de themavonden, het samen eten, de warme truien zondag etc.
Onderwerpen waar men al mee aan de slag is of waar men nog mee bezig wil zijn: o.a. afvalscheiding, digitaal stukken versturen en ontvangen, orde van dienst op de beamer waar mogelijk, diaconale projecten die ondersteund worden beoordelen op duurzaamheid, de inzameling van gebruikte spullen voor Roemenië, inkoop via de wereldwinkel, hergebruik van de banner voor de kerk etc.

Als tips waar we als GroeneKerk werkgroep nog mee aan de slag zouden kunnen gaan worden genoemd, Het energie verbruik van de Grote Kerk verminderen door b.v. voorzetramen te plaatsen of zonnepanelen op het dak van de kerk, veldbloemen rondom de kerk, de opschoon dag uitbreiden met betrokkenheid van Oudleusen, meeliften op landelijke acties van de GroeneKerk, collecten alleen digitaal enz. enz.
Zoals u kunt lezen, het leeft binnen de geledingen van onze kerk en daar zijn we blij mee, denkt u nu daar kan ik nog wat aan toevoegen of wil ik wel aan meewerken, van harte welkom bij de werkgroep, reacties mogen mondeling via de leden van de werkgroep of op het mailadres van de werkgroep groenekerk@outlook.com          

Groet van de werkgroep GroeneKerk
Mans, Geert, Ali, Janny, Karin, Jan en Daniel

GroeneKerk Dalfsen


Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.
We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een allesomvattende kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.

Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, water, inrichting van de leefomgeving etc., etc.

Hieronder een overzicht van onze activiteiten  2023
 
In ontwikkeling
Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Meer biodiversiteit rondom kerk in Oudleusen
Meer biodiversiteit rondom kerk in Dalfsen als onderdeel van Klimaatstraat Dalfsen
 ---------------------------------------
Energiespel met jongeren 17-02-23
Warme truienzondag 16C ism Ionadienst 19-02-23
Zwerfafval rapen in het kader van landelijke Opschoondag 18-03-23
Informatieve avond over water en duurzaamheid 30-03-23
“Vier de Schepping” met Kees Posthumus 10-09-23
“Er is leven na de groei” met Matthias Olthaar 28-09-23                                                                                                 Lees meer
Lees meer