Groene Kerk 'Wist u dat'
Weer een “Wist u Datje” van de Werkgroep GroeneKerk.

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Via de landelijke Website van de Groenekerken.nl werden we geattendeerd op de Fork Ranger app opgezet door Frank en Mareike die duurzaam eten zo leuk mogelijk willen maken.
In een soort spel kun je door een korte quiz ontdekken wat de belangrijkste punten zijn van duurzaam eten. 4 makkelijke recepten per thema maken het mogelijk om de nieuwe inzichten direct in de praktijk te brengen.
Onderstaand een voorbeeld van de informatie die je kunt tegenkomen in de app, als je je aanmeldt op de app dan krijg je elke dag een vraag over alle aspecten van duurzaam eten en vervolgens een overheerlijk recept!

Groet van de werkgroep GroeneKerk
Mans, Geert, Ali, Janny, Karin, Jan en Daniel


 

GroeneKerk Dalfsen


Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.
We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een allesomvattende kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.

Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, water, inrichting van de leefomgeving etc., etc.

Hieronder een overzicht van onze activiteiten  2023
 
In ontwikkeling
Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Meer biodiversiteit rondom kerk in Oudleusen
Meer biodiversiteit rondom kerk in Dalfsen als onderdeel van Klimaatstraat Dalfsen
 ---------------------------------------
Energiespel met jongeren 17-02-23
Warme truienzondag 16C ism Ionadienst 19-02-23
Zwerfafval rapen in het kader van landelijke Opschoondag 18-03-23
Informatieve avond over water en duurzaamheid 30-03-23
“Vier de Schepping” met Kees Posthumus 10-09-23
“Er is leven na de groei” met Matthias Olthaar 28-09-23                                                                                                 Lees meer
Lees meer