GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen
Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een allesomvattende kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.


Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, inrichting van de leefomgeving, de kansen die Corona ons biedt om globalisering en verduurzaming op de kaart te zetten, hoe kunnen we weer in beweging komen als kerk in deze tijd van Corona en daarna etc., etc.

Werkgroep leden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper

Hieronder een overzicht van onze activiteiten van september 2019-september 2021
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Leerhuis “Groene theologie”
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Meer biodiversiteit rondom kerk in Oudleusen
Kerkgroet digitaal aanbieden. Meer biodiversiteit rondom kerk in Dalfsen als de infiltratiekratten voor opvang hemelwater geplaatst zijn
Hemelwater-opslag  is gerealiseerd in Oudleusen.  
Voedselbos Hofje van H(Eden) is gestart aan de Bese 10  
Sociale moestuin is gestart bij de Natuurboerderij Lindehoeve  
Commissies en werkgroepen benaderd om zoveel mogelijk digitaal te werken.   
 
Sociale Moestuin Dalfsen Sociale Moestuin Dalfsen

Sociale Moestuin Dalfsen is gestart in april 2021
 

Dalfsen - Altijd al eens je eigen groente en fruit willen verbouwen? Op het terrein van Natuurboerderij Lindehoeve is plek vrijgemaakt om samen een gezonde moestuin te starten voor alle inwoners van Gemeente Dalfsen. Jong, oud, ervaren of onervaren, iedereen mag en kan meehelpen in de sociale moestuin.

Het initiatief ligt bij De GroeneKerk PGDalfsen: “Wij willen mensen samen brengen en een toegankelijke en gezonde moestuin is de plek om elkaar te kunnen ontmoeten. Een tuin waar je samen met andere inwoners van Gemeente Dalfsen groente en fruit verbouwt en waar samen een kopje koffie/thee drinken een vast onderdeel is.
Op de tuin willen we een grote diversiteit aan groente en fruit verbouwen. Ter voorkoming van ziekten in de planten maar ook ter voorkoming van uitputting van de grond, passen we op de tuin roulatieteelt toe. In de moestuin willen we natuurlijke middelen en zaden gebruiken. We maken een eigen composthoop van restafval en bemesten doen we met mest van de natuurboerderij.”
 

Je kunt meehelpen en oogsten

Wil je deel uit maken van dit gezamenlijke moestuinproject?  In overleg wordt zaai- en pootgoed aangeschaft. Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De groenten en fruit afhankelijk van de opbrengst wordt verdeeld over jou en de andere tuinders. Rechtstreeks groenten doneren aan de voedselbank en/of minima behoort ook tot de mogelijkheden.
 

Voor jong en oud!

Interesse om als tuinder met of zonder tuinervaring, jong of oud, alleen of met je gezin, soms of regelmatig op een vast tijdstip een halve dag onder begeleiding van een tuinvrouw/man in de open lucht met in achtneming van de 1.5 m afstand te werken?

Tijdstippen zijn woensdagmiddag 14.00 tot 16.30  en zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur van half april tot en met eind oktober.

De tuin bevindt zich op het terrein van Natuurboerderij ‘Lindehoeve’ aan de Koesteeg 4 in Dalfsen. Heb je belangstelling, neem dan contact op via socialemoestuindalfsen@gmail.com en geef door welk dagdeel je voorkeur heeft. Een uitnodiging voor kennismaking vindt plaats op het opgegeven voorkeurstijdstip.
 

Tuingereedschap gevraagd

Mocht je nog overtollig tuingereedschap of een kruiwagen hebben? Geef het door op bovenstaand emailadres en we komen het ophalen.  Alvast super bedankt, namens de GroeneKerk PGDalfsen.

Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman en Hans Schipper
 
GroeneKerk PG Dalfsen GroeneKerk PG DalfsenWe zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.
Deze keer geen Wist u datje maar een oproep om in beweging te komen voor Gods schepping.Kom in beweging voor Gods schepping. Op 28 en 29 mei is GroenGelovig er weer, het grootste christelijke evenement rondom duurzaamheid in Nederland. Kerk in Actie is een van de initiatiefnemers.
In een interactieve online bijeenkomst denken we aan de hand van het thema Aarden na over hoe je herstel en recht brengt aan Gods schepping. Laat u in verschillende Webinars inspireren en ga in gesprek over onze zorg voor de aarde. 
In de week van 31 mei - 3 juni bieden alle initiatiefnemers van GroenGelovig ook Webinars aan rondom het thema Aarden.

GroenGelovig is een initiatief van Micha Nederland, EO, Tearfund, Kerk in Actie, GroeneKerken, ChristenUnie, CGMV, Christen Contact Agrarisch (CCA), A Rocha en Laudato Sí-werkgroep Nederland.
Bestel hier toegangskaarten voor slechts 10 euro (vroeg boek korting)!
Meer informatie over het programma en de sprekers leest u op groengelovig.nl.

Het thema is aarden, hierbij het “Advies van een boom” op een afbeelding die we eens op een wandeling in Twente tegen kwamen, onder een grote eik.

 
Sociale moestuin Sociale moestuin
 “GroeneKerk PG Dalfsen”

We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat oók onze zoektocht naar grond voor een Sociale Moestuin resultaat heeft opgeleverd? De oplossing bleek dichtbij te liggen. Na overleg met het bestuur van “Natuurboerderij Lindehoeve”, is 5.5 are grond beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een Sociale Moestuin. Het idee paste precies in hun plannen om de Natuurboerderij voor iedereen toegankelijk te maken! Het sociale aspect staat voorop; samen koffiedrinken en eenieder kan op zijn of haar manier een bijdrage geven aan de tuin. Hierbij willen we een grote diversiteit aan groente en fruit verbouwen met natuurlijke middelen en zaden. Het wordt geen volkstuin met ieder een eigen plekje, maar een tuin van en voor iedereen die mee wil doen. Zo wordt zaai en pootgoed in overleg aangeschaft en de oogst afhankelijk van de opbrengst onderling verdeelt. Wat over is doneren we aan de voedselbank of andere minima.
 
De eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Er is mest opgebracht en loonbedrijf Lindeboom heeft de grond al om gemaakt.  
 
We gaan van start op de woensdagmiddag en zaterdagmorgen. Er wordt in samenspraak met de deelnemers een schema opgesteld zodat er coronaproof gewerkt kan worden.
Heeft u interesse om ook mee te doen? Of heeft u nog tuingereedschap wat we kunnen gebruiken, zoals harken, schoffels, cultivator, greep, gieters en een kruiwagen? Neem dan contact op met iemand van de werkgroep GroeneKerk of mail naar socialemoestuindalfsen@gmail.com voor een kennismaking!

Met een groet van de werkgroep GroeneKerk

Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman en ds. Hans Schipper
 
Boomgaard Boomgaard
 “GroeneKerk PG Dalfsen”

Wist u dat we na onze oproep voor een stukje grond voor een sociale moestuin, een prachtig aanbod hebben gekregen van de Familie Voortman aan “De Bese”? Zij waren enthousiast over ons plan en hadden wel een strook grond waar we gebruik van mochten maken. Na rijp beraad hebben we besloten om op deze plek geen sociale moestuin te maken, gezien de afstand tot het dorp. Wel hebben we nu in samenspraak met de familie Voortman het plan anders ingevuld. Op zaterdag 13 maart hebben we onder stormachtige omstandigheden 11 vruchtbomen gepland. Hierdoor is een mooi begin gemaakt voor een “voedsel boomgaard”! Er is nog ruimte om dit uit te breiden met bloemen en eventueel bessenstruiken. We verwachten hiervan de komende jaren samen met u de eerste vruchten van te gaan plukken!
 
 
Met vriendelijke groet, de werkgroep GroeneKerk
 
 
Wandelen om u te verwonderen én te ontmoeten! Wandelen om u te verwonderen én te ontmoeten!In navolging van ons “Wist u datje” in het vorige kerkblad willen u nu wat ideeën aanreiken om u te verwonderen en de onderlinge ontmoeting te stimuleren, zover het met de corona maatregelen mogelijk is.

We hebben een drietal routes in en rondom Dalfsen op papier gezet die makkelijk vanuit huis gewandeld kunnen worden, van verschillende lengte, maar u kunt uiteraard ook zelf uw route samenstellen, de routes zijn 2.5 tot 6 km lang.

Wij stellen u voor om in de veertigdagentijd te vertragen en u te verwonderen om de schoonheid van de natuur en de schepping én om die verwondering te delen met iemand anders, die daar behoefte aan heeft om zo elkaar te ontmoeten en elkaars verhaal te delen.

Wilt u wel eens met een bekend of onbekend iemand wandelen u kunt zich dan melden bij Geert Christerus, hij kan u dan wellicht koppelen aan een medewandelaar.
U kunt hieronder nu zelf uw route uitkiezen:

Wandelrondje Gerner
Wandelrondje Aalhorst
Wandeling omgeving De Leemcule

Wij hopen dat er mooie ontmoetingen ontstaan, wij wensen u veel verwondering!

Groet van de werkgroep GroeneKerk   

Contactadres:                  
Geert Christerus
Van Tydencampstraat 61
06-19616007                                
christerus@hotmail.com