GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen
Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een allesomvattende kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.


Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, inrichting van de leefomgeving, de kansen die Corona ons biedt om globalisering en verduurzaming op de kaart te zetten, hoe kunnen we weer in beweging komen als kerk in deze tijd van Corona en daarna etc., etc.

Werkgroep leden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper

Hieronder een overzicht van onze activiteiten van september 2019-september 2021
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Leerhuis “Groene theologie”
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Meer biodiversiteit rondom kerk in Oudleusen
Kerkgroet digitaal aanbieden. Meer biodiversiteit rondom kerk in Dalfsen als de infiltratiekratten voor opvang hemelwater geplaatst zijn
Hemelwater-opslag  is gerealiseerd in Oudleusen.  
Voedselbos Hofje van H(Eden) is gestart aan de Bese 10  
Sociale moestuin is gestart bij de Natuurboerderij Lindehoeve  
Commissies en werkgroepen benaderd om zoveel mogelijk digitaal te werken.   
terug