GroeneKerk Dalfsen
Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.

We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een allesomvattende kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.


 Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, water, inrichting van de leefomgeving etc., etc.

Werkgroep leden: Janny Askes, Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Karin Lautenbach, Jan Nijman en Daniel Scheppink.

De werkgroep is te bereiken via: groenekerk@outlook.com

Een overzicht van onze activiteiten voor 2024-2025:

 
In ontwikkeling
Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Meer biodiversiteit rondom kerk in Oudleusen
Meer biodiversiteit rondom kerk in Dalfsen en afvoer hemelwater  als onderdeel van Klimaatstraat Dalfsen is inde afrondingsfase
“Kleding en Duurzaamheid” met Roosmarie Ruigrok van Clean & Unique op 3 oktober
Warme truienzondag 9 februari 2025
Opschoondag 22 maart 2025
Bloemenpluktuin op de Groene Hof
Plastic vrije maand
Geboortebos in samenwerking met Gemeente Dalfsen. “Alle kinderen worden zo koningskinderen”
 
Activiteiten t/m 2023


 
terug