kerkrentmeesters kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Dalfsen

Inleiding & doelstelling
Doelstelling van het college van kerkrentmeesters (CvK) is het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de activiteiten van de Protestantse Gemeente te Dalfsen mogelijk te maken en in de toekomst mogelijk te houden.

Samenstelling CvK
Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door vijf tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen dan wel tot kerkrentmeester benoemde leden van de gemeente.

Taken
Het college van kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse Gemeente te Dalfsen, met uitzondering van diaconale zaken. Zij is de beheerder van de Grote Kerk te Dalfsen, de kerk te Oudleusen, kerkelijk centrum De Overkant en de pastorieën.

De taken van het cvk bestaan op hoofdlijnen uit:
- Het zorgen voor het beschikbaar zijn van kerkelijke gebouwen en het beheer daarvan
- Het verzorgen van de financiële administratie en het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening
- Het samen met de kerkenraad vaststellen van financieel beleid
- Het zorg dragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding
- Het vaststellen van de tarieven voor de verhuur van gebouwen en de tarieven voor de exploitatie van het buffet
- Het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als goede en betrouwbare werkgever
- Het beloningsbeleid van het personeel geschied conform de Regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk

Verantwoording financiën
Zie ANBI gemeente

Onderwerpen:
Inkomsten (Kerkbalans, collectes)
Collectebonnen
Kerkelijk Bureau
Kosters
De Overkant en beheerders
Zomeropenstelling Grote Kerk
Orgels en Organisten
Archief
Schoonmaak Grote Kerk en Kerk Oudleusen
Lopers, postbezorgers
Berzorging Kerk op Weg

Zomeropenstelling Grote Kerk
Al vanaf het jaar 2000 wordt de kerk zomers opengesteld voor toeristen en belangstellenden.
In de maanden mei tot en met september is de kerk opengesteld voor bezoekers op de dinsdagmiddag van 14:00-17:00 uur en op donderdagmorgen van 10:30-12:30 uur.
Een team van vrijwillig(st)ers verzorgt de kerkopenstelling. Bij elke openstelling zijn twee vrijwilligers aanwezig voor toezicht, uitleg en beantwoording van vragen. Van de organisten, die zich beschikbaar stellen is er elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen één, die graag zijn/haar orgelspel tijdens de openstelling ten gehore brengt.

Er zijn naast foto’s van de kerk ook informatiebladen met wetenswaardigheden over de kerk zowel in het Nederlands, Duits als Engels beschikbaar.
In de kerk is een gastenboek aanwezig waar de bezoekers hun bevindingen in kwijt kunnen.

    Contactpersonen:

  Herman Baarslag T: 06-404 976 90 Email
  Frits Prins T: 06-386 468 70 Email
terug