Kindernevendienst

Kindernevendienst

Er is elke zondag voor alle kinderen van de basisschool kindernevendienst in “De Overkant”. Na de eerste schriftlezing vertrekken de kinderen en tijdens de collecte komen zij terug. De kindernevendienst duurt ongeveer 20 minuten.

We beginnen met het aansteken van de kaars op de viertafel, heten iedereen welkom en praten even gezellig. Daarna vertellen we het verhaal uit de methode “Kind op Zondag” , waarna we een verwerkingsvorm kiezen die verschilt per groep, b.v. een knutselwerkje, een spel, puzzel of een gesprek.

De kinderen zijn verdeeld over 3 groepen:
groep A = basisschool groep 1, 2 en 3
groep B = basisschool groep 4, 5 en 6
groep C = basisschool groep 7 en 8

Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen het bijbelverhaal op hun eigen niveau. Ook proberen we vaak een koppeling te maken tussen de bijbelverhalen en het leven van de kinderen nu. We hopen zo bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van kinderen en het groeien in hun relatie met God en met elkaar.
Tijdens de kindernevendienst willen we op een respectvolle manier met elkaar omgaan waardoor de kindernevendienst een prettig moment is voor zowel kinderen als leiding.

Soms horen wij wel eens dat kinderen het “eng” vinden om voor de eerste keer naar de kindernevendienst te gaan. Het is ten allen tijde mogelijk om enkele keren mee te gaan met uw kind naar de kindernevendienst. U kunt uw kind dan geruststellen en zelf kunt u eens zien hoe wij op de kindernevendienst werken. Ook als u zomaar een keer wilt komen kijken bent u altijd van harte welkom.

Rond de adventstijd , kerst, de veertigdagentijd en Pasen hebben we vaak een project. Dit project krijgt aandacht in de ochtend kerkdienst en in de kindernevendienst zelf. Meestal op 4e advent is er in de avonddienst een speciaal kinderkerstfeest. Met palmpasen gaan we palmpasenstokken maken. Dit doen we op de zaterdag voor palmzondag in “De Overkant”. Op palmzondag komen dan alle kinderen na afloop van de kindernevendienst de kerk binnen met deze prachtig gemaakte palmpasenstokken.

Hebt u vragen, wilt u meer informatie of hebt u ideeën /suggesties voor de kindernevendienst laat het ons weten.

Ook zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leiding. Lijkt het u leuk of wilt u een keertje komen kijken. Neem dan gerust contact met ons op. U bent van harte welkom.

Contactpersonen:
Dalfsen: Marjolijn Dekker
Oudleusen: Anita Broek

!!!gezocht papa's, mama's, opa's, oma's...!!!
Als kindernevendienst van de Grote Kerk in Dalfsen zijn wij vanaf het nieuwe seizoen DRINGEND op zoek naar nieuwe leiding! Iedereen is welkom om zich aan te melden. In elke groep is nieuwe leiding nodig en je/u zou gemiddeld 1x in de maand een zondag ingeroosterd worden. Meld je aan en dan kunnen we ook in het nieuwe seizoen de nevendienst blijven draaien zoals de kinderen gewend zijn. Aanmelden kan bij Marjolein Dekker 06-105 184 72 of Bertine Mol 06-207 153 79.
 
Tienerkerk Tienerkerk

De Tienerkerk in Dalfsen wordt maandelijks gehouden en is er voor tieners die afscheid hebben genomen van de kindernevendienst en naar het voortgezet onderwijs gaan.
De tienerdienst is een kerkdienst afgestemd op de leeftijd van de tieners. De dienst start in de Overkant. We proberen een sfeer te creëren waarbij tieners zich plezierig voelen. Dit doen we door te starten in een kring, aangepaste muziek, frisdrank en iets lekkers tijdens het maken van opdrachten, maar vooral door de tieners serieus te nemen door in te gaan op onderwerpen die zij belangrijk vinden.
Vaste onderdelen van de dienst zijn het aansteken van de kaars, gebed, Bijbellezing en collecte voor een goed doel. Naar aanleiding van de Bijbellezing wordt er meestal een thema besproken. Vervolgens gaan we vaak in groepjes uiteen om bepaalde opdrachten, n.a.v. de Bijbellezing of het thema, te maken. Tenslotte gaan we naar de kerk om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.
Tienerkerk Dalfsen is in De Overkant
Contactpersoon: Floris Meerveld

De Tienerkerk in Oudleusen is in De Wiekelaar. Jongere tieners vanaf de basisschoolleeftijd groep 7/8 zijn hier van harte welkom.
Contactpersoon: Marja Sluijer

Wanneer is er Tienerkerk?
Zie activiteitenkalender
 
 
Kinderoppas Kinderoppas

Bestemd voor kinderen t/m 4 jaar op zon - en kerkelijke feestdagen, van een kwartier vóór het begin tot een kwartier na het einde van de ochtenddiensten. Bij diensten in de Grote Kerk in De Overkant. In kerk Oudleusen in De Wiekelaar.