adressen adressen
Via deze pagina kunt u veel gebruikte adressen, telefoonnummers en emailadressen van contactpersonen en gebouwen terugvinden.


Maak een keuze uit een van de onderstaande categoriën:

Gebouwen (kerkgebouwen, kerkelijk centrum, kosters en beheerders)
Kerkelijk Bureau (Administratie Protestantse Gemeente te Dalfsen)
Predikanten, kerkelijk werkers en coördinatoren (per wijk)
Organisatie (Kerkenraad, college van diakenen, college van kerkrentmeesters)
Communicatie (Kerk op Weg, website, afkondigingen, kerkgroet, kerktelefoon, etc.)
Jeugd (Catechese, clubs, oppasdienst, tienerkerk)
Kerkrentmeesters (Kerkrentmeesters, zomeropenstelling kerk, organisten)
Toerusting (Toerusting, gemeenteopbouw, Kerk & Israel, Startactiviteiten) 

Gebouwen


Grote Kerk Dalfsen

Gebouw: Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen T: (0529) 433 433  
Kosters: Dhr. H. en mevr. H. de Groot T: (0529) 434 248 Email
  Van Lentestraat 45, 7721 ZT Dalfsen    


Zie ook huur en reservering gebouwenProtestantse Kerk Oudleusen

Gebouw: J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen T: (0529) 471 011  
Kosters: Dhr. H.J. Nijman T: (0529) 471 683  
  Dhr. E.G. v.d. Kolk T: (0529) 471 580  


Zie ook huur en reservering gebouwen


Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"

Gebouw: Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen T: (0529) 431 570 Email
Beheerders: Henk en Helena Schuurman T: 06-129 489 32  
  Kerkplein 22a, 7721 AD Dalfsen    


Zie ook huur en reservering gebouwen


 

De Wiekelaar G.W. Spiegelstraat 6, 7722 ST Oudleusen T: (0529) 471355 Email
       
       


naar boven


 

Kerkelijk Bureau

Beheerder: 

Mevr. H. Zwep-Kroneman    
Gebouw: Kerkplein 22, 7721 AD Dalfsen
(Ingang via Smidswegje)
Geopend op donderdag van 10:00 - 12:00 uur 
T: (0529) 436020 Email
       
       
De financiële administratie en de ledenadministratie worden verzorgd op het kerkelijk bureau dat is gevestigd in het kerkelijk centrum De Overkant.
Het kerkelijk bureau is te bereiken via de ingang Smidswegje 2.

Gegevens bankrekeningen CVK:
Alle ten name van (begunstigde): Protestantse Gemeente te Dalfsen
   
- Voor kerkelijke bijdragen (actie Kerkbalans) en giften:    NL26 RABO 0373 7175 98
- Voor bijdragen Solidariteitskas:  NL42 RABO 0373 7176 01
- Kerk op Weg en kerktelefoon: NL76 RABO 0373 7175 71
- Voor overige betalingen zoals  bestellingen collectebonnen:   NL93 RABO 0312 8015 56


naar boven
 

Organisatie

Kerkenraad

     
Scriba: Mevr. W. Dorleijn-van Dijken   Email
Voorzitter: Dhr. R. Kamstra   Email
       

College van
Diakenen

     
Secretaris: Mevr. A. Zelle-de Haan T:(0529) 433 021 Email
Voorzitter: Mevr. I.C. Bannink T:(0529) 435 567 Email
       

College van Kerkrentmeesters

     
Secretaris: Dhr. J.H. Ramaker T:(0529) 433 571 Email
Voorzitter: Dhr. F.G. van Cuijk T:(0529) 431 635 Email
       

Evangelisatie-
commissie

     
Contactpersoon: Sietske Kramer   Email

 

naar boven 

Communicatie

Kerkblad "Kerk op weg"

     
Redactie: Dhr. C. Weijenberg T:(0529) 434 018 Email
Verspreiding:  Dhr. T. Mulder T:(0529 434 146 Email
    of 06-499 19 018  
Abonnementen: Kerkelijk Bureau T:(0529) 436 020 Email
       

Website www.pgdalfsen.nl

     
Redactie: Albert Jan Kamphuis    Email
  Gerben Kamphuis    
       

Facebookpagina: www.facebook.com/
pgdalfsen

     
Beheerders: Siebrig Schipper   Email
  Bertus van den Brink   Email
       

De Kerkgroet en afkondigingen

     
Aanleveren kopij: uiterlijk donderdagavond 18:00 uur     Email
  T:(0529) 434 437 (evt. 432 780)    

Kerktelefoon

     
Contactpersonen: Dhr. J.R. Askes  T:(0529) 433 577 Email
  Dhr. J. Fokker T:(0529) 432 825  
       

Beamerteam

     
Contactpersonen: Wim Boshoven T: 06-506 77 485 Email
  Groepsmail:   Email


naar boven 

Jeugd

Jongerenwerk

     
Contactpersoon: (tijdelijk) Floris Meerveld   Email
       
       

Kindernevendienst

     
Dalfsen      
Contactpersoon: Erik Smid   Email
Oudleusen      
Contactpersoon: Anita Broek    Email
       

Kinderoppasdienst

     
Dalfsen      
Contactpersoon: Janine Jansen of Lorkeers   Email
Oudleusen      
Contactpersoon: Ginie Dunnewind-Beumer    Email
  Ingrid Kuipers-Zeldenrust    Email
       

Tienerkerk

     
Dalfsen      
Contactpersoon: Floris Meerveld   Email
Oudleusen      
Contactpersoon: Marja Sluijer   Email
       


naar boven


 


Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

     
Secretaris: Dhr. J.H. Ramaker T:(0529) 433 571 Email
Voorzitter: Dhr. F.G. van Cuijk T:(0529) 431 635 Email
       
       

Organisten

     
Grote Kerk Gerrit Hoving   Email
Oudleusen Dick van Berkum   Email
       

Archief PG Dalfsen

     
Archivarissen Dhr. A. Dorleijn en dhr. H. Nijeboer   Email
       

Zomeropenstelling
Grote Kerk

     
  Herman Baarslag T: 06-404 976 90 Email
  Frits Prins T: 06-386 468 70 Email


naar boven

 

Toerusting

Commissie Toerusting

     
Contactpersoon: Bertus van den Brink   Email
       

Startactiviteiten / startzondag

     
Contact:     Email


naar boven

               
terug