“GEEF ELKAAR DE RUIMTE” (advies CIO) “GEEF ELKAAR DE RUIMTE” (advies CIO)Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 14 september j.l. en de komende versoepelingen per 25 sept. a.s. zal de kerkenraad hierover op dinsdag 28 september a.s. besluiten nemen. Dit houdt in dat de huidige afspraken binnen onze kerken nog steeds gelden:

- uitnodiging via Kerktijd.nl
- 1,5 meter afstand
- in de Grote Kerk max. 75 bezoekers
- in de kerk in Oudleusen max. 40 bezoekers
- er zijn toezichthouders en gastheren/vrouwen
- koffie, thee of limonade drinken in De Overkant

Het CIO (het interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft op 17 sept. overleg gehad met minister Grapperhaus. Vervolgens heeft de PKN zijn advies gegeven. U kunt beide lezen op de betreffende websites.
De PKN zal ook nog met een nieuw protocol komen.
In ieder geval blijven de basisregels onverminderd van belang:
- handen wassen
- geen handen schudden
- hoesten en niezen in de elleboog
- thuisblijven en testen bij klachten
- de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend
  advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig elkaar de ruimte te geven.
 
Van harte welkom in onze kerken!

De diensten zijn ook online te volgen
via kerkdienstgemist.nl
en kerkomroep.nl

Graag wensen wij u goede diensten.
terug