GroeneKerk Dalfsen

GroeneKerk Dalfsen

Het doel van de GroeneKerk Dalfsen is om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen en niet de mens centraal te blijven stellen maar Gods liefde voor heel de schepping. Wij willen onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid. Dat doen wij door allerlei acties op te pakken en bewustwording te creëren.
We laten ons daarbij inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin naar ons idee de drieslag “Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping” in doorklinkt.
Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit kent.
Kerk in Actie en Tear ervaren allebei dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben.

 Wij zien hoopvolle ontwikkelingen: bij de jeugd rondom klimaat, thema’s als “earth overshootday” die ons bewustmaken van onze verkwisting, burgerinitiatieven in dorpen/wijken om aan de slag te gaan met voedsel, energie, inrichting van de leefomgeving, de kansen die Corona ons biedt om globalisering en verduurzaming op de kaart te zetten, hoe kunnen we weer in beweging komen als kerk in deze tijd van Corona en daarna etc., etc.

Werkgroepleden: Mans Boelens, Geert Christerus, Ali Kamphuis, Jan Nijman, Hans Schipper
 
Wat is er al gedaan In ontwikkeling
We drinken Fair Trade koffie in de kerk en in de Overkant Kerkblad digitaal aanbieden om papierverbruik te verminderen
De wegwerpbekers worden niet meer gebruikt bij het koffiedrinken na de dienst Zonnepanelen op woning beheerder Overkant
Er zijn ledlampen geplaatst in de kerk Avond met spreker organiseren over ontspullen/consuminderen
Op de Overkant liggen zonnepanelen en de opbrengst staat op het scherm Zoeken of er tiny forest mogelijk is op diaconale gronden
Maandelijkse ‘wist u datje’ publiceren om bewustwording te creëren. Leerhuis “Groene theologie”
Kerkgroet digitaal aanbieden.  
Hemelwater-opslag mogelijkheden onderzoeken in zowel Dalfsen als Oudleusen  
 
GroeneKerk: Wist u dat GroeneKerk: Wist u dat“GroeneKerk PG Dalfsen”
We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat
Wist u dat er per mens op basis van een eerlijke verdeling 1,63 mondiale hectare beschikbaar is: dat is ongeveer 1 voetbalveld. Wereldwijd gebruiken we nu per mens 2,7 ha. Een gemiddelde Nederlander gebruikt zelfs 4,9 hectare! d.w.z. dat is wat wij aan energie, afval, productie, wonen, eten, vakantie, kleding, vervoer enz. gebruiken. Rupsje nooit genoeg?
Op dit moment hebben we als wereldburger anderhalve Aarde nodig om te produceren wat we in één jaar gebruiken. We vragen dus meer van de Aarde dan ze kan bieden. Hierdoor komen ook de natuur en soortenrijkdom onder druk te staan en erven volgende generaties een Aarde die steeds minder leefbaar wordt. Ter vergelijking: een gemiddelde inwoner van Nederland gebruikt 3,3 aardbol en een Keniaan 0,6.
Wij laten voetafdrukken na op de aarde, die onuitwisbaar zijn. Benieuwd naar uw eigen voetafdruk?
Doe de test op WWF.nl/voetafdruk  en lees op deze site de diverse duurzame tips.
 
 
Wandelen om u te verwonderen én te ontmoeten! Wandelen om u te verwonderen én te ontmoeten!In navolging van ons “Wist u datje” in het vorige kerkblad willen u nu wat ideeën aanreiken om u te verwonderen en de onderlinge ontmoeting te stimuleren, zover het met de corona maatregelen mogelijk is.

We hebben een drietal routes in en rondom Dalfsen op papier gezet die makkelijk vanuit huis gewandeld kunnen worden, van verschillende lengte, maar u kunt uiteraard ook zelf uw route samenstellen, de routes zijn 2.5 tot 6 km lang.

Wij stellen u voor om in de veertigdagentijd te vertragen en u te verwonderen om de schoonheid van de natuur en de schepping én om die verwondering te delen met iemand anders, die daar behoefte aan heeft om zo elkaar te ontmoeten en elkaars verhaal te delen.

Wilt u wel eens met een bekend of onbekend iemand wandelen u kunt zich dan melden bij Geert Christerus, hij kan u dan wellicht koppelen aan een medewandelaar.
U kunt hieronder nu zelf uw route uitkiezen:

Wandelrondje Gerner
Wandelrondje Aalhorst
Wandeling omgeving De Leemcule

Wij hopen dat er mooie ontmoetingen ontstaan, wij wensen u veel verwondering!

Groet van de werkgroep GroeneKerk   

Contactadres:                  
Geert Christerus
Van Tydencampstraat 61
06-19616007                                
christerus@hotmail.com