Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

Diensten zondag 25 juli 2021
 
  Grote Kerk  10.00 uur
Voorganger: ds. Bas Zitman
Liturgie
 
 
  Oudleusen  10:00 uur
Voorganger: ds. Teunis Dankers
Liturgie
 
Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werkerDe Protestantse Gemeente Dalfsen zoekt per september of oktober een enthousiaste

kerkelijk werker jeugd

(24 tot 40 uur)
 
De Protestantse Gemeente Dalfsen wil als gemeente actief bezig zijn met haar missie: “Gods liefde ervaren en doorgeven”. Dit realiseren wij door op een inspirerende manier en respectvol met elkaar om te gaan, als navolgers van Jezus Christus. Wij zijn een gemeenschap van mensen, door Jezus Christus verbonden met God. Zijn liefde is de Bron van ons leven. Door zijn Geest weten wij ons verbonden met elkaar, met de mensen om ons heen en met heel Gods schepping.
In onze gemeente zijn wij op zoek naar een kerkelijk werker voor de jeugd.

Jeugdwerk:
Ons jeugdwerk is volop in ontwikkeling. Er is een enthousiaste, betrokken groep vrijwilligers met goede ideeën. We hebben behoefte aan een aanjager en verbinder die het jeugdwerk levend houdt, coördineert en verder laat ontplooien. We zoeken iemand die van idee tot uitvoering komt en midden tussen de jeugd en de jeugd vrijwilligers zijn/haar werk doet.

Wat zoeken wij? Een kerkelijk werker die:
 
 • Een duidelijke visie heeft op het kerkelijk jeugdwerk;
 • Op een enthousiaste manier het jeugdwerk coördineert, initiatief neemt en meehelpt uit te voeren;
 • Die van idee tot uitvoering kan komen;
 • Die in oplossingen denkt en hierin positief en creatief is;
 • Zichzelf is en toegankelijk voor de jeugd;
 • Beschikt over empathisch vermogen;
 • Hart voor mensen heeft en betrokken is bij een protestantse gemeente;
 • Een HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk heeft afgerond;
 • Staat ingeschreven in het register kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk Nederland.
   
Wat bieden wij?
 
 • Een vierende gemeente die diaconaal/pastoraal betrokken wil zijn bij de samenleving,
 • Een enthousiast pastoraal team; 
 • Vrijwilligers die zich van harte inzetten voor de gemeente;
 • Arbeidsvoorwaarden zoals die in de PKN van toepassing zijn; inschaling in schaal 8 conform de salarisregeling van de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Aanstelling voor een periode van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met predikant Hans Schipper, ds.hans.schipper@pgdalfsen.nl , 0529 - 785138

Wanneer u zich aangesproken voelt door deze vacature dan kunt u tot uiterlijk 27 augustus 2021 uw sollicitatie richten tot de scriba van de kerkenraad, mevrouw W. Dorleijn:  scriba@pgdalfsen.nl

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op: www.pgdalfsen.nl


 
Versoepelingen VersoepelingenDonderdag 24 juni jl. heeft de PKN nieuwe versoepelingen bekend gemaakt.

Er mogen weer meer bezoekers in de kerk worden uitgenodigd en er mag weer gemeentezang zijn. Op de website van de PKN kunt u de versoepelingen lezen. Ook staat hier informatie van het CIO (het interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met een duidelijke uitleg over de versoepelingen.

Belangrijk is in ieder geval dat de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:
 
-    anderhalve meter afstand tot elkaar
-    handen desinfecteren
-    thuisblijven bij klachten
-    vooraf reservering
-    gezondheidscheque
-    placering in de kerk

Deze afspraken hanteren wij reeds en zijn bekend. De regel van anderhalve meter afstand tot elkaar is in ieder geval (één van) de belangrijkste.

Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijnen/adviezen zijn de volgende besluiten genomen.
 

-    Vanaf zondag 27 juni mag er in onze beide kerken weer worden gezongen.

-    Vanaf zondag 4 juli zullen er in de Grote Kerk 75 bezoekers worden uitgenodigd en in de kerk van Oudleusen 40 bezoekers. Dit gebeurt nog steeds via Kerktijd.nl.

Wanneer u reeds in de eerdere periode voor dit systeem ingeschreven bent, dan is dit nog steeds zo. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Bent u nog niet aangemeld in dit systeem en wilt u dit wel, dan kunt u de instructies hiervoor lezen elders op deze website.

Bij binnenkomst in de kerk wordt u ontvangen door de toezichthouder en wordt u naar uw plaats begeleid door de gastheer/-vrouw. Bij het verlaten van de kerk wordt u gevraagd goed te letten op de anderhalve meter afstand tot elkaar. Het kan zijn dat u op aanwijzing van de kosters en/of de gastheer/-vrouw de kerk kunt verlaten.

Zondag 11 juli is er na de ochtenddienst in de Grote Kerk weer koffie (thee of limonade) drinken in de grote zaal van De Overkant.
Op de zondagen 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus is het koffiedrinken na de dienst in de Grote Kerk bij mooi weer buiten op het grasveld rond de kerk.
Bij regen is er geen koffie/ thee/ limonadedrinken.
Vanaf 15 aug. gaan we weer naar De Overkant.


Van harte welkom in onze kerken!
 

Maak voor uzelf de afweging of u zich veilig genoeg voelt naar de kerk te komen. De aanvang van de ochtenddiensten is 10.00 uur. We blijven de diensten ook rechtstreeks online uitzenden. Daarnaast is er de mogelijkheid de diensten op een later tijdstip te bekijken.

Graag wensen wij u goede diensten!

 
Zomeropenstelling Grote Kerk Zomeropenstelling Grote KerkNu de corona-maatregelen voor kerkelijke activiteiten door de kerkenraad zijn versoepeld is het ook weer mogelijk de openstelling van de Grote Kerk gedurende de zomermaanden op dinsdagmiddag (14.00-17.00 uur) en donderdagmorgen (10.30-12.30 uur) op te pakken.
In 2019 was het het twintigste jaar dat de kerk tijdens de zomermaanden voor vakantiegangers en Dalfsenaren opengesteld werd.
In 2020 was er vanwege corona geen openstelling mogelijk en wij zijn blij dat wij in 2021 de Grote Kerk voor het 21e jaar weer open mogen stellen voor de vakantiegangers en de Dalfsenaren.

Met ingang van 6 juli  t/m 30 september is de Grote Kerk weer opengesteld op de dinsdagmiddagen van 14.00 -17.00 uur en op de donderdagochtenden van 10.30-12.30 uur.

Helaas is de groep van medewerkers kleiner geworden en wij zouden het heel fijn vinden de groep met enkele nieuwe vrijwilligers weer op de gewenste groepsgrootte te kunnen brengen..
Hebt u interesse om mee te draaien dan horen wij dat graag van u.
Bij voldoende medewerkers bent u in de periode mei t/m september (in normale jaren) ongeveer 1 x per maand aan de beurt. Elke morgen of middag dat de kerk opengesteld is zijn er twee medewerkers aanwezig.
Gastorganisten bespelen tijdens de openstellingsuren het orgel.
Wilt u zich aanmelden om mee te draaien in de openstellingsgroep of wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met Herman Baarslag, tel. 06-40497690 e-mail of met Frits Prins, tel. 06-38646870 e-mail.

Van harte welkom.
Herman Baarslag en Frits Prins
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Foto- en videoalbum Foto- en videoalbum

Nieuw in het fotoalbum:

Spelochtend Kindernevendienst Oudleusen
De kindernevendienst van Oudleusen had 27 juni met 22 kinderen een spelochtend.

Afsluitochtend Kindernevendienst Dalfsen 
Zondagochtend 4 juli hebben we een gezellige afsluiting gehad van de KND.
Om 10.00 uur verzamelden er ongeveer 30 kinderen bij De Overkant. Daarna vertrokken we naar de Bellingeweer voor een speurtocht. We sloten bij terugkomst af met drinken en wat lekkers erbij. Het was geslaagd en heel gezellig!
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en hopen iedereen op 19 sept weer te zien bij de Startzondag. Er zijn die dag, voor jong en oud, heel veel leuke activiteiten. Tot dan!
Leiding KND
 
Instructie reservering kerkdiensten Instructie reservering kerkdiensten

Wilt u aanwezig zijn in de kerkdienst dan is vooraf reserveren noodzakelijk. In onderstaande wordt u uitgelegd hoe dit werkt en wat u hiervoor moet doen.

U vult eenmalig een aanmeldformulier in, hiervoor kunt u onderstaande link aanklikken.
https://app.kerktijd.nl/member/register/

Via het aanmeldformulier geeft u gegevens en voorkeuren van uw gezin door:
Onderstaande gegevens worden gevraagd:
Naam: uw naam
E-mailadres: uw emailadres
Kerkbezoekers: het aantal bezoekers met wie u meestal de diensten bezoekt.
Wachtwoord:  kies een eigen wachtwoord.
Categorieën: hier kunt u de kerk kiezen waar u de diensten wilt bijwonen; Grote Kerk of Oudleusen

Na inschrijving krijgt u  een e-mail met het verzoek om het e-mailadres te verifiëren.
Let op: u bent pas ingeschreven nadat het e-mailadres is geverifieerd, zo weten we zeker dat de juiste persoon een uitnodiging krijgt.

U kunt altijd door in te loggen op app.kerktijd.nl uw voorkeuren wijzigen.

Uitnodigen voor een dienst is op basis van roulatie. Degene die het langst geen dienst heeft bezocht krijgt als eerste een uitnodigingsmail. Deze kan worden geaccepteerd of worden afgewezen.
Bij acceptatie kan worden aangegeven met hoeveel personen de dienst gaat worden bezocht.
Bij afwijzing wordt automatisch een mail naar de volgende deelnemer gestuurd.
Als er niet binnen de aangegeven tijd (waarschijnlijk 48 uur) wordt gereageerd krijgt ook de eerstvolgende deelnemer een uitnodiging.

Als u geen mailadres heeft kunt u uw gegevens telefonisch doorgeven aan:
     
Kerkelijk bureau  0529- 436020 (donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
     
Erick
Vogelzang
06 2210 9534 (dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur )
     
Hennie Zwep 06 1381 1089 (maandag tussen 19.00 en 20.00 uur)

Aan uw gegevens wordt i.p.v. een mailadres een telefoonnummer gekoppeld. Als u op basis van roulatie een dienst mag bijwonen wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
U kunt ook proberen iemand in uw omgeving te vragen een aanmeldformulier voor u aan te maken, deze persoon krijgt dan de uitnodigingsmail en reageert namens u.
 
GroeneKerk PG Dalfsen GroeneKerk PG DalfsenWe zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat Bomen voor Koeien zich inzet voor een klimaat- en diervriendelijk landschap? Zij planten bomen op en langs weilanden, waaronder koeien, paarden en schapen op warme zomerdagen in de schaduw kunnen staan. Vroeger stonden in ieder weiland heggen, bosjes en solitaire bomen. Rond het middaguur kon je de koeien, schapen en paarden vredig in de schaduw hun ‘siësta’ zien houden. Tegenwoordig zie je bijna alleen nog kale, door prikkel-draad begrensde, onherbergzame grasvlaktes.

Veel dieren hebben hieronder te lijden. ’s Zomers, in de brandende zon, hebben koeien last van hittestress. Daar kunnen ze zelfs ziek van worden.
Tal van prachtige bomen en struiken, die van oudsher in Nederland voor-kwamen, zijn bijna uitgestorven (zoals de wilde appel, de mispel, de wilde peer en de kleinbladige linde). Terwijl bomen, zeker nu, in tijden van klimaatverandering, zo belangrijk zijn.

Bomen voor Koeien richt zich daarom op het planten van bomen die CO2 binden en schaduw bieden aan koeien, paarden en schapen. Ondanks alle beperkingen van corona en lock-down hebben we dit jaar maar liefst 9.960 boompjes kunnen planten. Verspreid over heel Nederland.
Mede dankzij het groeizame weer van de afgelopen maanden, staan de boompjes er goed bij.

Bomen voor Koeien is een campagne van Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL.
Iedereen kan heel simpel aan de campagne meedoen, door certificaten te kopen voor 10 euro per stuk. Ieder certificaat maakt de aanplant van één boompje mogelijk. Zie: www.bomenvoorkoeien.nl
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Protocol en gebruiksplannen Protocol en gebruiksplannen

Het protocol van onze Protestantse Gemeente te Dalfsen kunt u hier op onze website vinden. Een verkorte versie die ook in onze kerken is opgehangen, vindt u voor de Grote Kerk hier en voor de kerk in Oudleusen hier.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coronacoördinator, mevrouw Ali Kamphuis. Zij ziet toe op de uitvoering van het protocol en de gebruiksplannen en is het aanspreekpunt. Haar mailadres is aj.kamphuis@home.nl  De kerkenraad is en blijft eindverantwoordelijk.
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.
 
Kerkgroet Kerkgroet

De Kerkgroet wordt wekelijks, meestal op de vrijdag, digitaal verzonden naar alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. U leest hierin de mededelingen van onze beide kerken alsmede de liturgieën van de betreffende zondagsvieringen. Is uw e-mail nog niet bekend en u wilt wel graag de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op het adres: mail Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, tel. 0529 434437.