Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen Protestantse Gemeente te Dalfsen, Grote Kerk en Oudleusen

Diensten zondag 17 oktober 2021
 
  Grote Kerk  9.30 uur
Voorganger: ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)
Liturgie
 
 
  Grote Kerk  11.00 uur
Voorganger: ds.A. de Hoop (Warnsveld)
Thomasviering
Liturgie
 
 
  Oudleusen  10:00 uur
Voorganger: ds. I. Jansen-Kleinjan (Zeist)
Liturgie
 
Wijzigen van het corona protocol per 29 september Wijzigen van het corona protocol per 29 september

Op de kerkenraadvergadering van dinsdag 28 september j.l. is door de kerkenraad afgesproken 
  • dat de gemeenteleden zich niet meer hoeven aan te melden voor de diensten.
  • dat er ruimte gegeven wordt aan gemeenteleden die 1,5 mtr afstand willen houden door hen te laten plaatsnemen op het rechtergedeelte van het koor, naast het kleine orgel.
  • dat iedereen zelf een plaats kan kiezen en het verzoek blijft om enige afstand te houden
  • dat deze afspraken gelden vanaf 29 september, dus ook al voor a.s. zondag 3 oktober.
  • dat er geen sprake meer is van een maximum aantal bezoekers

Voor Oudleusen gelden de afspraken ook waarbij echter gedacht wordt om de ruimte van 1,5 mtr te zoeken op een of meerdere bank achterin de kerk.

We hopen dat iedereen zich weer vrij zal voelen om de diensten te bezoeken.
 
 
 
Sing-in 24 oktober Sing-in 24 oktoberSing-in 24 oktober
Op zondagavond 24 oktober wordt er in de Grote Kerk een Sing-in gehouden. Na anderhalf jaar de eerste Sing-in die we weer gewoon in de kerk kunnen houden! Wat geweldig dat we de gelegenheid hebben om samen lofliederen te zingen voor onze God, ons geloof in Hem te uiten, maar ook om bemoediging te mogen ontvangen. De liederen zijn gekozen rondom het thema ‘Trouw’. Marjolein Dekker presenteert de Sing-in. De teksten zullen worden geprojecteerd en bovendien zijn ze tegen die tijd te vinden op deze website om te printen voor wie dat wil. Ook is er tijdens de Sing-in gelegenheid een lied op te geven van een keuzelijst. De band die de liederen begeleidt bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Leonardo van Lenthe (viool), Christine van den Brink (percussie), Henriëtta Kuipers, Marjolein Dekker en Nanette Jansen (zang). Bij de kinderliederen mogen de kinderen op het podium meezingen. Men kan zonder aanmelden de Sing-in bezoeken. In de kerk is op ‘het koor’ ruimte om op afstand van elkaar te zitten. De collecte zal worden bestemd voor Center of Hope in Irak, van Open Doors: onderwijs aan kinderen, medische hulp voor iedereen en traumacursussen voor kerkleiders. Wie liever wil overmaken kan dat doen via de Skipio app of naar: NL 08 INGB 000000 77 33 t.n.v. St. Open Doors, Ermelo o.v.v. Doel: Center of Hope, Irak.
De Sing-in begint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en daarbij elkaar te ontmoeten.

Meer info: Bel: 0529-434203 of mail naar: singin.pgdalfsen@gmail.com
 
Kliederkerk 24 oktober Kliederkerk 24 oktober
 
Kinderkerk Dalfsen Kinderkerk DalfsenEerste kinderkerk was een succes!! Er waren 12 kinderen.
7 november is er weer kinderkerk.

Groetjes, leiding kindernevendienst Dalfsen
 
lees meer »
 
Sociale media Sociale media
U kunt PGDalfsen ook vinden op Facebook en Youtube
 
   
 
Groene Kerk 'Wist u dat' Groene Kerk 'Wist u dat'We zijn Groene Kerk om duurzaamheid in het hart van ons kerk-zijn te brengen.
Om niet de mens centraal te blijven stellen, maar Gods liefde voor heel de schepping.
Als kerkelijke gemeente kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen om dit in de praktijk handen en voeten te geven.

Wist u dat, er tijdens de Ionaviering van zondag 12 september, die in het teken stond van Klimaat/Schepping en Geloof 39 reacties zijn opgeschreven op post-its door de aanwezige gemeenteleden, van al die reacties hebben we onderstaande “woordwolk” gemaakt, die geeft een indruk van de ingeleverde reacties, de woorden die het meest voorkwamen komen het grootst in beeld.


 
lees meer »
 
Programma Toerusting Programma Toerusting

De activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Dalfsen zijn samengevat in het boekje Programma Toerusting.Klik op bovenstaande afbeelding om het boekje te openen
 
Gebouwen Gebouwen
Grote Kerk Dalfsen, Kerkplein 31, 7721 AD Dalfsen
Kerk Oudleusen, J. Schaapmanstraat 1, 7722 SW Dalfsen
Kerkelijk Zalencentrum "De Overkant"  Kerkplein 22
 
Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App Toelichting digitaal collecteren met de Scipio App


Vanaf 6 september kunnen we de kerkdienst zowel in de kerk als thuis bijwonen.
Bijdragen aan collecten in de kerk kan, zoals we gewend zijn, met contant geld en collectebonnen. Hieraan wordt een app toegevoegd zodat we in de kerk, thuis of waar dan ook kunnen  geven aan één of meerdere doelen.

We hebben de Scipio app aangeschaft, deze app heeft veel mogelijkheden maar wordt in eerste instantie ingezet voor de collecten.

Hoe gaat e.e.a. in zijn werk?
Alle personen waarvan het mailadres bekend is ontvangen een mail van Scipio App. Hierin staat waarmee u zich kunt registreren (dit is het mailadres waarop u mail ontvangt van het kerkelijk bureau) en wordt via een video uitgelegd hoe de app gedownload kan worden.
De app is te downloaden voor zowel Andoid als Apple iOS

Is de app geïnstalleerd dan ziet u links in het scherm verschillende categorieën.

Onderstaand een uitleg voor “Collecten & financiële acties”
Kies “Collecten & financiële acties”.
Rechts boven staat in een groene balk uw huidig tegoed, door “opwaarderen” aan te klikken kunt een tegoed aanschaffen. Dit is vergelijkbaar met collectebonnen. Het tegoed wordt via een automatische incasso rond de 10e van de eerstvolgende maand van uw bankrekening afgeschreven.  Vooraf ingesteld staat  € 50,00, wilt u een ander bedrag opwaarderen, dan kunt u dit aanpassen. We werken met een automatische incasso zodat het hele bedrag aan het doel wordt besteed, dus geen bankkosten voor kerk en diaconie.

Als u vanuit uw tegoed transacties heeft gedaan en wilt u deze inzien, klik dan de lichtblauwe balk “Bekijk transacties” aan.

Vanuit uw tegoed kunt u onder “Lopende collectes” één of meerdere doelen aanklikken en hieraan doneren.  De collectedoelen zijn een hele week, t.w. van donderdag tot donderdag beschikbaar.
Voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk is het doel ZWO Algemeen aangemaakt, hieraan kunt u het hele jaar door doneren.
Ook aan extra financiële acties kan via het tegoed worden bijgedragen.

Als binnen één huishouden meerdere mailadressen bekend zijn kunnen zij allen de app installeren.
Willen zij gebruikmaken van opwaarderen dan kan het bedrag van hetzelfde bankrekeningnummer worden afgeschreven.
 
Beamerteam Beamerteam

Beamerteam in te schakelen bij diensten in Grote Kerk waarbij scherm wordt gebruikt:
Groepsmail beamerteam: beamerteam@pgdalfsen.nl

NB: Het beamerteam kan alleen gevraagd worden voor het beameren van een hele dienst (en niet het maken van de presentatie). Gaat het om 1 filmpje of lied, dan graag contact zoeken met de koster (en predikant die voorgaat), dan regelen zij dat.
 
Kerkgroet Kerkgroet

De Kerkgroet wordt wekelijks, meestal op de vrijdag, digitaal verzonden naar alle gemeenteleden van wie een e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. U leest hierin de mededelingen van onze beide kerken alsmede de liturgieën van de betreffende zondagsvieringen. Is uw e-mail nog niet bekend en u wilt wel graag de Kerkgroet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven op het adres: mail Gemeenteleden die geen e-mailadres hebben, maar toch graag de Kerkgroet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Bartha Dankers, tel. 0529 434437.